Enovaavtalen

Norsk Industri og Enova samarbeider med målsetting om mer effektiv energibruk i norsk industri, økt bruk av fornybare energikilder og anvendelse av klimateknologi. Samarbeidet skal identifisere hva Norsk Industri og Enova kan realisere raskere og bedre i fellesskap enn hver for seg.

Gjennom årlige handlingsplaner skal det gjennomføres aktiviteter som øker kunnskaps- og ambisjonsnivået knyttet til klimateknologi, effektiv energibruk og energiomlegging hos de aktuelle industribedriftene, herunder kunnskap om Enovas programmer og kunnskapoppbygging hos Enova om bedriftenes potensialer, forutsetninger og behov.

> Last ned avtalen