SO2-avtalen

I 2001 ble industrien og Miljøverndepartementet enige om en avtale for å redusere SO2-utslippene fra prosessindustrien i Norge.

Avtalen hadde 2010 som målår – samme år som Göteborgprotokollen strakk seg til. Industrien slapp ut mindre enn utslippstaket og oppfylte dermed avtalen. Siden har industri og myndigheter blitt enige om en avtale for periodene 2011-2014 og for 2014-2018. Göteborgprotokollen ble revidert i 2012 og har 2020 som målår.

SO2 fører til sur nedbør, og dannes ved forbrenning av stoffer som inneholder svovel, i hovedsak olje og kull, samt ved en rekke industriprosesser. 2/3 av de norske SO2-utslippene kommer fra prosessindustri. Fra industrien kan SO2-utslippene reduseres ved å montere renseutstyr.

Bedriftene som er omfattet av SO2-avtalen hører til følgende bransjer:

  • raffineri
  • karbid
  • mineralsk
  • aluminium
  • ferrolegeringer
Støtte til tiltak

Bedriftene som er omfattet av SO2-avtalen kan søke om støtte til tiltak fra Miljøfondet for tiltak som reduserer SO2-utslippene. Tiltakene støttes i miljø- og kostnadsriktig rekkefølge.

> Gå til Prosessindustriens miljøfond - miljofondet.no

Veikart for prosessindustriens SO2-utslipp

Veikartet viser hvor effektivt miljøavtaler fungerer og hvordan industriens utslipp kan reduseres.