Avspark for fase 2 av BattKOMP

Publisert

Deltakere på workshop

Workshop i BattKOMP-prosjektet fase 2 16. november 2021. Foto: Norsk Industri.

I slutten av oktober presenterte Norsk Industri første fase av BattKOMP-prosjektet, et prosjekt som skal kartlegge og analysere kompetansebehov forbundet med en storskala satsing på batteriindustri i Norge. 16. november ble fase 2 ble sparket i gang med en workshop, og for et avspark det ble!

Over 50 nøkkelpersoner fra fagskoler og høyere utdanning var samlet til workshop på Hotel Bristol i Oslo.

I fase 1 av prosjektet har vi kartlagt kompetansebehovene fra bedrifter som satser på batteriindustrien. På workshopen var oppgaven å kartlegge hvilke emner som eksisterer eller er under utvikling hos utdanningsaktørene, og identifisere potensielle kompetansegap. Det ble jobbet i et regneark med de ulike fagområdene som trengs, og dagens studietilbud ble kvantifisert. Mye av kompetansen finnes jo allerede i eksisterende utdanning.

I siste fase av workshopen handlet det mer om å drøfte muligheter for synergier og samspill. Hege Marie Norheim fra Freyr innledet fra industri, Carla Botten-Verboven fra Norsk Industri kom med en sterk oppfordring om å bygge kompetanselandslag og Sveinung Skule innledet fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

BattKOMP prosjektet kartlegger og analyserer kompetansebehov for batteriindustrien. Prosjektet ledes av Norsk Industri, i samarbeid med LO og Prosess21.

> Les også: Norge trenger en nasjonal satsing på batterikompetanse

> Se bilder fra workshopen (flickr.com)