Norge trenger en nasjonal satsing på batterikompetanse

Publisert

Lansering av BattKOMP-prosjektet

Lansering av BattKOMP-prosjektet 27. oktober 2021. F.v. Hans Petter Bøe Rebo (Norsk Industri), Knut E. Sunde (Norsk Industri), Runar Austrheim (Beyonder), Ole Banggren (Vianode), Katrine Vinnes (Norsk Industri), Petter Arnesen (Norsk Industri) og Bård Karlsen (Morrow). Foto: Norsk Industri.

27. oktober lanserte Norsk Industri BattKOMP-prosjektet, en omfattende analyse av kompetansebehovet i det som skal bli en stor norsk industrisatsing i årene framover, batteriverdikjeden.

Prosjektet er ledet av Norsk Industri, og gjennomføres i samarbeid med LO og Prosess21. Resultatene fra første fase av denne industrikartleggingen av kompetansebehov er nå klare.

– Skal vi satse på batterier i Norge, så må vi også satse på kompetansen som trengs. Næringen trenger tusenvis av ansatte de neste årene, og har et stort behov for ny kompetanse. Dette må industrien, myndigheter og utdanningsinstitusjonene utvikle i fellesskap. Vi har mange fortrinn i Norge, og med rammevilkår som er konkurransedyktige internasjonalt har jeg stor tro på de norske satsingene, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri. 

Ti batterikompetansebud

Batteriindustri er en unik industrimulighet for Norge. Det er mange paralleller til etableringen av oljeindustri i Norge på 70-tallet, og det er mye som må på plass for at vi skal lykkes som storskala batterinasjon. En av de aller viktigste, er å få etablert en nasjonal satsing på batterikompetanse som går gjennom hele utdanningsløpet fra fagbrev til forskning. I rapporten presenterer vi kompetansebehovene i form av "de ti batterikompetansebud":

 1. Bygge kompetanse som et landslag
 2. Bygge vertskapsattraktivitet, og den norske modellen er en del av dette
 3. Bygge komplette verdikjeder
 4. Utvikle batterimoduler gjennom bransjeprogrammet o.l.
 5. Etablere skreddersydde utdanningsløp for batteri
 6. Øke kapasiteten på eksisterende utdanningstilbud for:
 7. Etablere effektive løp for rekruttering av batterispesialister fra utlandet
 8. Nasjonal satsing på forsknings- og testinfrastruktur for batteri
 9. Jobbe langsiktig med å bygge et internasjonalt konkurransedyktig fagmiljø på batteri, basert på tett samspill mellom industri og akademia
 10. Styrke det nordiske batterikompetansesamarbeidet
Batteritidsklemma

Den europeiske konkurransen er stor,  tidsvinduet er relativt kort, og industrialiseringen er i gang. Tilgang på batterikompetanse kan komme til å bli en flaskehals for satsingen, og Norsk Industri anbefaler:

 • På kort sikt må det gjøres smidig å få utenlands ekspertise med erfaring fra batteri-industri til Norge.
 • På mellomlang sikt må flest mulig med overførbar kompetanse og som er tilgjengelig i arbeidsmarkedet videre-/etterutdannes.
 • På lengre sikt må vi utdanne mange og til de ulike fagområder som trengs innen batteri verdikjeden. Og lage attraktive forskningsmiljøer og fagmiljøer innen batteri i Norge (og Norden, og Europa).

Derfor må vi nå gå sammen om å lære utenlandske eksperter, utvikle egne løsninger og bygge landslag – slik vi lykkes med etableringen av oljeindustri på 70-tallet.

> Last ned BattKOMP - Kompetansebehov i batteriindustrien

Fremdrift i prosjektet

Neste fase av prosjektet handler om den videre dialogen med utdanningsinstitusjonene om hvordan vi sammen kan tette kompetansegapene.

Ta kontakt!

Ønsker du å komme i kontakt med noen i BattKOMP-prosjektet? Ønsker du kanskje å bidra? Ta kontakt på info@norskindustri.no, så blir henvendelsen rutet til riktig person.