Batteriindustrien

BattKOMP

Våren 2021 satte Norsk Industri i gang et prosjekt som skal kartlegge og analysere kompetansebehov forbundet med en storskala satsing på batteriindustri i Norge. Norsk Industri leder arbeidet, i samarbeid med LO og Prosess21.

Prosjektet har fått navnet BattKOMP, og skal bygge på samspill og involvering langs hele batteriverdikjeden. Aktørbildet har en felles interesse av å stå samlet bak et initiativ for å løfte frem de nasjonale kompetansebehovene. Gjennom prosjektstyret involveres tillitsvalgte i Norsk Industri, Prosess 21 og LO, samt en bred ressursgruppe av stakeholders fra industri, næringsliv og utdanning. Prosjektet er delt i tre delprosjekter, med arbeidsgrupper bestående av ansatte i Norsk Industri, LO og klynger.

Bruk menyen til venstre til å navigere ("hamburgermenyen" på telefon/pad).

Prosjektets faser

Del 1: Behovskartlegging

I denne delen skal prosjektet kartlegge og analysere industriaktørenes kompetansebehov relatert til batterisatsingen – på tvers av batteriverdikjeden.

Denne delen ble lansert 27. oktober 2021.

Del 2: GAP og anbefalinger utdanning/kompetanse

Del 2 av prosjektet har mål om å studere kompetansebehovene mot det eksisterende tilbudet fra utdanning, fra fagbrev til høyere utdanning. Til GAP-analysen inngår også en vurdering av behov for etablering av kortere kompetansemoduler for eksempel knyttet til bransjeprogrammet for industri og byggenæringen.

Denne delen ble lansert 31. januar 2022.

Del 3: Rekruttering og samfunn

Del 3 samler anbefalinger for etablering av robuste og langsiktige utdanningsløp for batteriindustri. Delprosjektet drøfter også andre behov knyttet til rekruttering for en raskt voksende næring – med utgangspunkt i den norske modellen.

Denne delen skal bygger på kunnskapsgrunnlaget fra del 1 og 2, og innhold justeres ettersom kunnskapsgrunnlaget foreligger.

 

Prosjektstyret

Styret i BattKOMP-prosjektet består av:

  • Stein Lier-Hansen, Norsk Industri
  • Carla Botten-Verboven, Norsk Industri
  • Kenneth Sandmo, LO
  • Lars Petter Maltby, Prosess21 og Battery Norway (Eyde-klyngen)
  • Per Holdø, Kompetanseutvalget i Norsk Industri (Hydro)
  • Lars Kvadsheim, Freyr, (representerer bransjeforeningen Elektro og energi, Norsk Industri)
  • Lars-Tore Gellein, styret i Teknobedriftene, Norsk Industri (Siemens' batterifabrikk)
  • Sverre Panengstuen, Kompetanseutvalget i Norsk Industri (Intek)

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!