Veikart for design- og ferdigvareindustrien

Publisert

Norsk ferdigvareindustri består av nærmere 8 000 bedrifter og 60 000 arbeidstakere. Ferdigvareindustrien omsetter for rundt 115 milliarder kroner i året, hvorav omtrent 55 milliarder går til eksport. 12. mars 2015 ble strategien for hvordan man kan utnytte denne industrien enda bedre lansert.

- Denne sektoren har vært underkommunisert, men er viktig for Norge, sa adm. direktør Stein Lier-Hansen da veikartet ble presentert i Oslo i 2018. Veikartet presenterer ferdigvareindustrien, utfordringer og muligheter

Ferdigvareindustrien skiller seg fra andre industrisektorer i Norge, ved at den ikke er basert på naturgitte fortrinn. Den har sin styrke fra erfaringsbasert kompetanse innen design, merkevarebygging og avansert produksjon.

- Basert på utvikling av unike produkter har industribedriftene bygget en effektiv produksjon og merkevare, og i dag er de fleste av Norges mest kjente internasjonale merkevarer som blant annet Jotun, Ekornes, Jøtul og Swix innen ferdigvareindustrien, sier bransjesjef Egil Sundet i Norsk Industri.

-Visjonen om å doble eksporten er realistisk. I dag utgjør sektoren 6 prosent av Norges vareeksport, mot en fjerdedel i våre naboland, og det er denne andelen vi mener vi kan fordoble til 2030 forutsatt at noen virkemidler forsterkes og nye blir etablert, sier bransjesjef Egil Sundet. En eksportutviklingsordning er et sentralt virkemiddel vi etterlyser i veikartet som forutsetning for vekst.

Veikartets forutsetninger for vekst

Veikartet peker på forutsetninger som kreves for å nå visjonen om en dobling av sektorens størrelse og stå for 12 prosent av Norges vareeksport. De viktigste er;

  • Løfte design- og merkevaredrevet ferdigvareindustri til en strategisk eksportnæring for Norge. Viktigste virkemiddel er en ny eksportutviklingsordning som bidrar til risikoavlastning, særlig for små og mellomstore bedrifter, ved etablering i nye eksportmarkeder.
  • Stimulere til økt industriproduksjon i Norge gjennom investeringstilskudd og programmer innen design- og produktutvikling, mer avansert produksjon, produktivitet og bygging av sterke internasjonale merkevarer, og ved å koble design- og merkevaredrevet ferdigvareindustri og råvareindustri.
  • Avansert «nedstrøms» forskning og utvikling innen merkevare, «go-to market», design og digitalisering må prioriteres høyere innen ordninger som BIA og i akademia.
  • Rammebetingelser for norske eiere må likestilles med utenlandske for å sikre økt kapitaloppbygging til investeringsprosjekter i industrien.
  • Bruke offentlig innkjøpspolitikk mer aktivt enn i dag ved å stille strengere krav til miljø, kvalitet og innovasjon.