Norsk Industri

Innhold

Om Designindustrien

Bransjeforeningen Designindustrien tilbyr et bredt sett av tjenester og tilbud. For å sikre at medlemmene for et godt utbytte av sitt medlemskap inviterer vi deg til å gå gjennom bruken av medlemskapet! Vi inviterer også ikke-medlemmer til å vurdere vårt medlemstilbud.

Norsk Industri Designindustri er en bransje- og serviceforening for norske leverandører av designprodukter, blant annet innen møbler og interiørprodukter til bolig- og kontraktsmarkedet. Vår visjon er å styrke medlemmenes konkurransekraft.

Bransjeforeningen er del av Norsk Industri, og er også en arbeidsgiverforening. Som medlem av bransjeforeningen blir du del av en sterk enhet med kraft til å forandre, sette dagsorden i debatten og skape bedre forutsetninger for at vår industri skal vokse. Du får også tilgang til en lang rekke generelle og bransjespesifikke servicetilbud og informasjon, som hjelper deg i hverdagen.

God økonomi
Det er god økonomi i ditt medlemskap i Norsk Industri Designindustrien. Som en profesjonell designindustrivirksomhet har du bruk for faglig kunnskap og rådgivning som er skreddersydd til ditt behov. Det får du via ditt medlemskap i bransjeforeningen  – som er en spesialisert forening for kunnskap og rådgivning i viktige forhold for designindustribedrifter.

Vi arbeider for at norsk designindustri og møbel- og interiørleverandører skal styrke sin konkurransekraft og tilbyr tilgang til en lang rekke bransjespesifikke servicetilbud, rådgivning og informasjon, som hjelper deg i hverdagen – og innebærer direkte økonomiske fordeler. Du kan som medlem selv velge din deltagelse og hvilke tjenester du benytter.

Pr. i dag har vi 120 medlemsbedrifter. Om lag halvparten er innenfor møvelindustrien, men også tekstil, glass og porselenm varme, belysning, sport mv. I 2010 inviterte vi også interiørindustrien inn som medlemmer, da vi erfarte at i flere av våre prosjekter så ønsket disse å delta. Etter en gjennomgang av vårt tilbud fant vi en rekke meldemstjenester som interiørbedriftene ville ha stor nytte av, og at både distribusjons- og mediekanaler i stor grad var sammenfallende.

Vi er en medlemsstyrt forening, og på årsmøtet velger medlemmene styre og går gjennom viktige aktiviteter og tilbud. Kontakt oss for å høre om hvordan du får mest mulig ut av ditt medlemskap!