Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Om Designindustrien

Alle medlemmer i Norsk Industri kan dra nytte av en rekke medlemsfordeler. I tillegg har Norsk Industri designindustrien noen spesielle medlemsfordeler tilpasset bedriftene i bransjeforeningen.

Norsk Industri Designindustri er en bransje- og serviceforening for norske leverandører av designprodukter, blant annet innen møbler og interiørprodukter til bolig- og kontraktsmarkedet. Vår visjon er å styrke medlemmenes konkurransekraft.

Bransjeforeningen er del av Norsk Industri, og er også en arbeidsgiverforening. Som medlem av bransjeforeningen blir du del av en sterk enhet med kraft til å forandre, sette dagsorden i debatten og skape bedre forutsetninger for at vår industri skal vokse. Du får også tilgang til en lang rekke generelle og bransjespesifikke servicetilbud og informasjon, som hjelper deg i hverdagen.

God økonomi

Det er god økonomi i ditt medlemskap i Norsk Industri Designindustrien. Som en profesjonell designindustrivirksomhet har du bruk for faglig kunnskap og rådgivning som er skreddersydd til ditt behov. Det får du via ditt medlemskap i bransjeforeningen. Du kan som medlem selv velge din deltagelse og hvilke tjenester du benytter.

Mange medlemsbedrifter dekker inn hele den årlige kontingenten til Norsk Industri og NHO på besparelsene de gjør ved å bruke Norsk Industris økonomiske medlemsfordeler innenfor forsikring, frakt, strøm og olje, pensjoner og hotellovernattinger.

Pr. i dag har vi 140 medlemsbedrifter. Om lag halvparten er innenfor møvelindustrien, og er ellers innen ferdigvarer, tekstil, glass og porselenm varme, belysning, sport mv.

Vi er en medlemsstyrt forening, og på årsmøtet velger medlemmene styre og går gjennom viktige aktiviteter og tilbud. Kontakt oss for å høre om hvordan du får mest mulig ut av ditt medlemskap!