Om Designindustrien

Norsk Industri Designindustrien er en bransjeforening for industri og leverandører av designprodukter innen møbel, interiør (glass/porselen, belysning, sølvvarer mm), tekstil, sport og noen andre ferdigvarer.

Bransjeforeningen er del av Norsk Industri, og er også en arbeidsgiverforening. Som medlem av bransjeforeningen blir du del av en sterk enhet med kraft til å forandre, sette dagsorden i debatten og skape bedre forutsetninger for at vår industri skal vokse. Du får også tilgang til en lang rekke generelle og bransjespesifikke servicetilbud og informasjon, som hjelper deg i hverdagen.

Vi har en stor design- og ferdigvareindustri i Norge, sier bransjesjef Egil Sundet. Til sammen står vi for 6 % av Norges eksport. Designindustrien innenfor våre bransjer omsetter for 20 mrd kroner, hvorav mer enn halvparten omsettes på eksportmarkedene.

Vi er ikke fornøyde med rammevilkårene i Norge for design- og ferdigvareindustrien. For eksempel mangler vi sentrale virkemidler på eksportsiden, som finnes i våre naboland. Dette jobber vi med å forbedre, og for å lykkes er det viktig å samle flere av bedriftene i vår bransjeforening, slik at vi står sterkere, sier Egil Sundet.

En viktig del av medlemstilbudet er prosjekter innenfor eksport (scale up og felles messestands), kvalitet og miljø, design og mer effektiv produksjon. Vi tar også opp en del konkrete saker med myndighetene innen rekruttering og enkelt saker om rammevilkår, som er meget viktige for de disse gjelder.

Det er god økonomi i ditt medlemskap i Norsk Industri Designindustrien. Som en profesjonell designindustrivirksomhet har du bruk for faglig kunnskap og rådgivning som er skreddersydd til ditt behov. Det får du via ditt medlemskap i bransjeforeningen. Du kan som medlem selv velge din deltagelse og hvilke tjenester du benytter.

Mange medlemsbedrifter dekker inn hele den årlige kontingenten til Norsk Industri og NHO på besparelsene de gjør ved å bruke Norsk Industris økonomiske medlemsfordeler innenfor forsikring, frakt, strøm, telefoni, pensjoner mm.

Pr. i dag har vi 140 medlemsbedrifter. Vi er en medlemsstyrt forening, og på årsmøtet velger medlemmene styre og går gjennom viktige aktiviteter og tilbud. Kontakt oss for å bli medlem og høre om hvordan du får mest mulig ut av ditt medlemskap!

  • Egil Sundet
  • Bransjesjef - Designindustrien og Teko bransjeforening
  • Pressebilder