AdobeStock.
AdobeStock.

Designindustrien arbeider for at bransjens skal bli ledende på bærekraft og kvalitet.
Vi bistår våre medlemmer gjennom følgende områder

Aktuelle saker:

  1. Nye krav i offentlige anbud for møbler

    Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) arbeider med å utforme anbud på statlige rammeavtaler for kontormøbler. I arbeidet har de blant annet hatt møter med Norsk Industri Designindustrien. Informasjon om klimafotavtrykk blir en viktig del av anbudene.

  2. Designindustriens posisjon for sirkulærøkonomi er klar!

    Norges strategi for sirkulærøkonomi og de politiske utfordringene er viktige for design- og ferdigvareindustrien. For vår bransje kan det bety nye forretningsmuligheter og konkurransekraft, men det kan også bli krevende. Designindustrien har derfor laget en posisjon på sirkulærøkonomi for vår bransje.