Designindustrien arbeider for at bransjen skal bli ledende på bærekraft og kvalitet.
Vi bistår våre medlemmer gjennom følgende områder

Bærekraftsaker:

  1. Det blir forbudt å kaste usolgte klær, sko og tilbehør

    Økodesignforordningen fra EU skal forby store aktører å kaste usolgte klær, sko og tilbehør. Målet er at bransjen beveger seg bort fra overproduksjon og redusere avfallsmengden. Når regelverket blir en del av EØS-avtalen, blir forbudet gjeldende også i Norge.

  2. Digitale produktpass

    Standard Norge skal etablere en norsk speilkomite for det europeiske standardiseringsprosjektet for Digitale Produktpass. En speilkomite skal støtte opp under norsk deltakelse og bidra til at norske behov blir ivaretatt i arbeidet.