Glade mennesker på nettverkstreff Foto: Kick off for Process+ i Arendal 16. august. Foto: Norsk Industri

Process+

De tre industriklyngene Eyde-nettverket, Industrial Green Tech og ACT Cluster, med Norsk Industri som prosjektleder, samarbeider i et nyetablert EU-nettverk for prosessindustrien.

EU-nettverkordningen finansieres av Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge.

EU-nettverket skal samarbeide om å mobilisere og koble søkere til Horisont Europa.

Med utgangspunkt i både Process4Planet og Prosess21 skal Process+ ha tre tematiske prioriteringer:

  • Industriell sirkulærøkonomi
  • Reduserte klimautslipp
  • Muliggjørende teknologier

For norsk prosessindustri utgjør EUs forskning- og innovasjonssamarbeid ikke bare en kilde til å finansiere teknologiløft, men også en mulighet til å utvikle nye verdikjeder i et samspill med europeiske bedrifter, FoU-miljøer og klynger.

Les mer her: Nytt norsk EU-nettverk for prosessindustri - kan gi milliarder til norske bedrifter

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!

F.v.: Monica Paulsen (ACT), Helene Fladmark (Eyde-nettverket), Bård Stranheim (Industrial Green Tech, foto Siri Krohn-Fagervoll).

Kontaktpersoner i klyngene

Monica Paulsen, Arctic Cluster Team (ACT) - Send e-post

Helene Fladmark, Eyde-nettverket - Send e-post

Bård Stranheim, Industrial Green Tech - Send e-post