Om Kraftforedlende industri

Bransjeforeningen er opprettet for bedrifter som defineres som kraftforedlende.

Bransjeforeningens formål er å styrke medlemsbedriftenes konkurransedyktighet i det grønne skiftet og hevde denne industriens bransjeinteresser overfor myndigheter, forskningsinstitusjoner og andre miljøer som påvirker bransjens rammebetingelser. Bransjeforeningen skal ivareta medlemmenes felles interesser spesielt knyttet til fornybar energi og kompetansebygging.

Kraftforedlende industri representerer en av Norges aller største eksportnæringer. Industrien er også pekt på som en av de næringene som kan bidra til å dekke inn Norges fremtidige eksportgap når inntektene fra olje og gass avtar. Industrien er internasjonal, godt posisjonert og kan utnytte sin sterke posisjon som et grunnlag for videre vekst.

Forbrukere finner produkter fra kraftforedlende industri i husene vi bor i, bilene vi kjører, toget vi tar til jobben, og viktige verktøy som PC, nettbrett og telefon. Storsamfunnet er også avhengig av produkter fra industrien, eksempelvis i fornybar kraftproduksjon og -forsyning, bygningsmaterialer og veier. Industriens produkter inkluderer blant annet kjemiske produkter, metall og metallegeringer, papir og biobaserte kjemikalier, mineralgjødsel, sement, sol- og battericeller. Produktene inngår i komplekse, globale verdikjeder før de kommer fram til forbrukerne. Industrien konkurrerer globalt, med Europa som det viktigste markedet for kraftforedlende industri i Norge.

Styret består av:
  • Bjørn Kolbjørnsen, Eramet (leder)
  • Nils Gjelsten, Glencore Nikkelverk (nestleder)
  • Lars Røsæg, Yara
  • Helge Aasen, Elkem
  • Ole Løfsnæs, Alcoa
  • Susanne M. Nævermo-Sand, Celsa Armeringsstål
  • Rodney Ishak, Inovyn

Varamedlemmer:

  • Thorbjørn Halland, Wacker Chemicals Holla
  • Per-Gunnar Leversen, Omya Hustadmarmor
  • Tore Hansesætre, Norske Skog

> Last ned vedtekter for bransjeforeningen

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!