Om Kraftforedlende industri

Bransjeforeningen er opprettet for bedrifter som defineres som kraftforedlende.

Bransjeforeningens formål er å styrke medlemsbedriftenes konkurransedyktighet i det grønne skiftet og hevde denne industriens bransjeinteresser overfor myndigheter, forskningsinstitusjoner og andre miljøer som påvirker bransjens rammebetingelser. Bransjeforeningen skal ivareta medlemmenes felles interesser spesielt knyttet til fornybar energi og kompetansebygging.

Kraftforedlende industri representerer en av Norges aller største eksportnæringer. Industrien er også pekt på som en av de næringene som kan bidra til å dekke inn Norges fremtidige eksportgap når inntektene fra olje og gass avtar. Industrien er internasjonal, godt posisjonert og kan utnytte sin sterke posisjon som et grunnlag for videre vekst.

Forbrukere finner produkter fra kraftforedlende industri i husene vi bor i, bilene vi kjører, toget vi tar til jobben, og viktige verktøy som PC, nettbrett og telefon. Storsamfunnet er også avhengig av produkter fra industrien, eksempelvis i fornybar kraftproduksjon og -forsyning, bygningsmaterialer og veier. Industriens produkter inkluderer blant annet kjemiske produkter, metall og metallegeringer, papir og biobaserte kjemikalier, mineralgjødsel, sement, sol- og battericeller. Produktene inngår i komplekse, globale verdikjeder før de kommer fram til forbrukerne. Industrien konkurrerer globalt, med Europa som det viktigste markedet for kraftforedlende industri i Norge.

Styret består av:
  • Bjørn Kolbjørnsen, Eramet (Styreleder)
  • Nils Gjelsten, Glencore Nikkelverk (Styrets nestleder)
  • Rodney Ishak, Inovyn
  • Susanne M. Nævermo-Sand, Celsa Armeringsstål
  • Helge Aasen, Elkem
  • Per-Gunnar Leversen, Omya Hustadmarmor
  • Sunniva Ihle, Yara
  • Ole Løfsnæs, Alcoa (varamedlem)
  • Thorbjørn Halland, Wacker Chemicals (varamedlem)
  • Liv Longva, Borregaard (varamedlem)

Valgt på årsmøtet 7. mai 2024.

> Last ned vedtekter for bransjeforeningen

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!