Foto: Fredrik Myge

KIS

Korrosjons-, Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening - en bransjeforening i Norsk Industri

Se saker fra oss:

  1. Første styremøte i KIS

    Onsdag 23 august var det styremøte i den nye bransjeforeningen KIS. Dette var første gangen det nye styret var samlet fysisk etter generalforsamlingen i vår.

  2. Generalforsamling i KIS

    Den 15. Juni var det generalforsamling i den nye bransjeforeningen KIS. Blant annet var valg av nytt styre og nye endringer for bransjeforeningen på agendaen.

  3. Ny sjef og bransje på plass

    Korrosjons-, Isolerings- og Stillasentreprenørenes forening blir nå samlet til en ny bransjeforening i Norsk Industri, med inkluderende arbeidsliv som en hovedsak. Petter Arnesen bli ny bransjesjef i den nyopprettede bransjen KIS.

Kompetanseveikartet: Kompetanse for fremtidens industri

Kompetanseveikartet skal bidra til at industrien har tilgang til kvalifisert arbeidskraft nå og i fremtiden.