Foto: Fredrik Myge

KIS

Korrosjons-, Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening - en bransjeforening i Norsk Industri