Norsk Industri

Innhold

Foto: Fredrik Myge

KIS

Korrosjons-, Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening - en bransjeforening i Norsk Industri

Temaside om korona-viruset

Norsk Industri anbefaler bedriftene til enhver tid å forholde seg til de rådene som helsemyndighetene gir. Disse vil være under fortløpende evaluering og endring, og er å betrakte som minimumstiltak. Bedriftene må selv vurdere interne tiltak utover dette.

Les mer her

Se saker fra oss:

 1. Aktuelt, Korrosjon, isolering, stillas

  Takker lærerne for at de aldri ga opp

  Arne Helland var lykkelig etter å ha tatt fagbrev som overflatebehandler. I dag jobber han for firmaet Bilfinger på oljeplattform i Nordsjøen. Han takker sine lærere for at de holdt motivasjonen hans oppe på videregående.

 2. Aktuelt, Korrosjon, isolering, stillas

  Geir Gule valgt som president i den europeiske stillasforeningen

  I slutten av oktober ble Geir Gule valgt inn som president i den europeiske stillasforeningen, Union Europeicher Gerustbaubetribe (UEG).

 3. Aktuelt, Korrosjon, isolering, stillas

  KIS og Frosio samarbeider om økt rekruttering til ISO-fagene

  Bransjeforeningen KIS og Frosio ønsker å få flere unge til å søke seg til ISO-fagene.

Kompetanseveikartet skal bidra til at industrien har tilgang til kvalifisert arbeidskraft nå og i fremtiden.