Norsk Industri

Innhold

Foto: Fredrik Myge

KIS

Korrosjons-, Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening - en bransjeforening i Norsk Industri

Temaside om korona-viruset

Norsk Industri anbefaler bedriftene til enhver tid å forholde seg til de rådene som helsemyndighetene gir. Disse vil være under fortløpende evaluering og endring, og er å betrakte som minimumstiltak. Bedriftene må selv vurdere interne tiltak utover dette.

Les mer her

Se saker fra oss:

 1. Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

  Nye læreplaner på yrkesfag ute på høring

  Utkast til nye læreplaner på yrkesfag Vg2 samt noen på Vg3 er nå ute på høring med høringsfrist 15. november. Læreplanene skal tas i bruk fra skoleåret 2021/22.

 2. Aktuelt, Korrosjon, isolering, stillas

  Pass deg for svindel i sommer

  Ferietid er også høysesong for svindlere som forsøker seg på økonomisk svindel nå inn mot sommerferien. Vi vet enkelte medlemmer i KIS har blitt utsatt for dette.

 3. Aktuelt, Korrosjon, isolering, stillas

  Hun har permittert over 400 – nå sender hun varsel til seg selv også

  Oljeservicebransjen var på full vei oppover etter oljekrisen. Nå har Ingrid Solheim i StS måttet permittere to tredjedeler av de ansatte, melder sysla.no

Kompetanseveikartet skal bidra til at industrien har tilgang til kvalifisert arbeidskraft nå og i fremtiden.