Om KIS

KIS er en arbeidsgiverforening og et talerør når kompetansespørsmål reises, både på fagbrev nivå og etterutdanningsnivå. Næringspolitikk på mikro og makro nivå er også en naturlig del av foreningens oppgaver. HMS og kvalitetssikring er områder som medlemmene våre er meget opptatt av. Vi har derfor i fellesskap med våre samarbeidspartnere utarbeidet en sikkerhetsbok for stillasbruker.

Vi er opptatt av å lage møtesteder for bransjens aktører der aktuelle temaer for bransjene blir debattert.

Oppdragene KIS bedriftene utfører er mangeartet og ofte omfattende. Vi liker å poengtere at vi bedriver vern av liv og verdier. Og grunnen til det er at medlemmene har oppdrag som retter seg mot samfunnsmessige viktige utfordringer som har stor betydning for miljøet og for oss alle. Oppdragene er med på å styrke profilen til våre medlemmer og bransjen generelt.

> Se våre vedtekter

Styret
  • Geir Gule, styreleder, Christiania Stillas as, Oslo (SEF)
  • Ingrid Soleim, nestleder, StS Gruppen AS, Bergen (KEF)
  • Rune Erland, styremedlem, Bilfinger Nordics AS, Stavanger (IFF)
  • Fredrik Myge, styremedlem, Beerenberg Services AS, Bergen (SEF)
  • Anved Aarbakke jr., styremedlem, Solidenergy AS, Bergen (KEF) 
  • Ilari Rajalehto, styremedlem, Isonor Industrier (IFF)