Bli isolatør – ta utfordringen!

Isolatørfaget er et svært viktig fag innen energisparing i industri og næringsbygg. Isolatøren jobber med isolering av rør, kanaler, tanker og utstyr i industrien, på olje- og gassinstallasjoner, skipsverft og i næringsbygg.

Utdannelsen

Etter at du har tatt Vg1 i Bygg- og anleggsteknikk og og Vg2 Klima, energi og miljø, så vil undervisningen i isolatørfaget foregå som lærling i bedrift over 2 år. Det inngås lærekontrakt med opplæringsbedrift og du vil i perioden motta lønn under opplæring. Den yrkesfaglige opplæringen for isolatører foregår altså over 4 år, hvorav 2 år i skole og 2 år i bedrift.

Undervisningen på skolen tar utgangspunkt i hverdagen på virksomheten. Du vil blant annet få kunnskaper og ferdigheter til å bearbeide forskjellige materialer og arbeidsmetoder som benyttes for teknisk isolering, lære å forstå arbeidstegninger og lage enkle konstruksjoner. Helse, miljø og sikkerhet er en viktig del av arbeidet som du vil lære å forholde deg til under både utførelse og planlegging av arbeidet.

Etter fullført opplæring avlegger du fag-/svenneprøve. Ved bestått teoretisk og praktisk prøve får du et fag-/svennebrev som bevis på din kompetanse som isolatør.

Et spennende yrke

En utdannelse til isolatør vil gi deg en mulighet til å komme inn i en bransje i stor vekst. Det blir stadig mer fokus på energisparing og miljøvennlig drift, som igjen betyr at det bare blir mer og mer bruk for isolatører.

Isolatørfaget er lite kjent, men det er et svært viktig fag innen energisparing i industri og næringsbygg. Isolatøren jobber med isolering av rør, kanaler, tanker og utstyr i industrien, på olje- og gassinstallasjoner, skipsverft og i næringsbygg. Et annet viktig arbeidsområde er passiv brannsikring og støyisolering.

Varierte arbeidsoppgaver

Du arbeider med variende oppgaver innen:

  • Varmeisolering
  • Kjøle og fryseisolering
  • Lydisolering
  • Støydemping
  • Brannisolering
  • Skipsisolering
  • Tankisolering
  • Med mer

For de med stor reiselyst, så er muligheten stor også utenfor landegrensen for å jobbe som isolatør. Du vil få et sikkert og trygt yrke med mulighet for mange vekslende arbeidssteder. Bli isolatør!

Personlige egenskaper

Yrket passer for deg som liker et variert og krevende yrke. Som isolatør må du kunne lese tegninger og detaljbeskrivelser. Du må være strukturert og nøyaktig i planleggingen av arbeidet. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt, og isolatøren utfører arbeidet i samsvar med standarder og fastlagte kvalitetskrav. 

Fokus på miljø og klima

Som isolatør bidrar du gjennom ditt arbeid til effektiv energiutnyttelse som igjen reduserer utslipp av drivhusgasser.

Arbeidsplassen

Mens de fleste arbeidsplassene tidligere var knyttet til bygg- og anleggsvirksomhet, har oljevirksomheten i Nordsjøen skapt nye, utfordrende arbeidsoppgaver også for en isolatør.

En isolatør kan være ansatt i landbasert industri som bygg- og anleggsindustrien, i skipsindustrien og i oljebasert virksomhet. Dette gir muligheter på mange ulike arbeidsplasser både på land og offshore.

Lønn i læretiden

Som lærling får du lønn fra første dag i bedriften. Timelønnen din er prosentvis av hva en fagarbeider tjener, og vil øke utover i læretiden. 

Som lærling kan du også søke om stipend og lån i læretiden fra Lånekassen. Betingelsen for å få støtte er at du har inngått en godkjent lærekontrakt med en lærebedrift. Må du bo borte i læretiden kan du også få bostipend. Bostipendet blir ikke behovsprøvd mot inntekt eller formue til dine foreldre/foresatte, men avhenger av reiseavstand eller reisetid mellom hjem og lærebedrift.

Fremtidsutsikter

Samtlige har så langt fått arbeide som isolatør etter at de har bestått fagprøven. Med økende krav til fagbrev innen bransjen mener vi at utsiktene til jobb etter ferdig utdannelse er gode i et positivt og stabilt marked.

Med påbygging til studiekompetanse har du mulighet til å studere videre til tekniker, ingeniør eller sivilingeniør.

 

Yrkesambassadør:

Arbeidsgiver: Beerenberg AS

Utdanning: Begynte direkte som lærling hos Beerenberg AS.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!