Bli industrimaler – ta utfordringen!

Arne Helland og er 20 år og kommer fra Bodø. Arne er lærling som overflatebehandler eller industrimaler, som det også heter. Han jobber offshore for Bilfinger, der han jobber 2-4 rotasjon. Det vil si at han er offshore på jobb i 2 uker og har 4 uker fri. Arne har gått VG1 Bygg- og anleggsteknikk og så deretter VG2 og VG3 Overflateteknikk.

Industrimalere har som sin hovedoppgave å utføre korrosjonsvern på stål, metall og betong i ulike miljø. Hovedtyngden av faggruppen er knyttet til arbeid innenfor tyngre verkstedindustri i Norge.

Utdannelsen

Med grunnlag fra avsluttet Vg1 Bygg- og anleggsteknikk og Vg2 Overflateteknikk i den videregående skolen får du en faglig fordypning gjennom to års yrkespraksis og nødvendig teori i en godkjent lærebedrift. Utdanningen avsluttes ved å avlegge fagprøven i industrimalerfaget.

Opplæringen skal bidra til kompetanse på blåserensing, sprøytemaling, metallisering og tankcoating, materialer og kvalitet. Opplæringen skal fremme bruk av tekniske hjelpemidler og miljøvennlige produkter. Videre skal opplæringen vise fagets bredde fra tradisjonelt håndverk til industriell overflatebehandling.

Et annet alternativ er å velge en vei som praksiskandidat. Det betyr at du får utvidet praksis i en lærebedrift som senere må kombineres med nødvendig teoriopplæring etter avtale med godkjent lærebedrift.

Et spennende yrke

Som industrimaler jobber du med overflatebehandling av stål, metall og betong for å forhindre korrosjon (rust) og forebygge brann.

Industribygg og -konstruksjoner må tåle store påkjenninger fra produksjon, vær og vind, og det stilles store krav til korrekt overflatebehandling. Eksempler på byggverk som trenger overflatebehandling er broer, kraftverk, skipsverft og andre industrianlegg.

Vanlige arbeidsoppgaver for en industrimaler
  • tilrettelegge, sette opp og drifte ventilasjonssystemer
  • utføre klimatiske kontroller
  • avgjøre hvilke behandlinger som skal gjøres og hvilket utstyr som skal benyttes
  • forbehandling av overflater
  • urdere ulike generiske typer belegg basert på korrosjonsklasser, eksponeringsmiljø og levetid
  • vedlikehold av utstyr

Arbeidet innebærer bruk av ulike kjemikalier, og gir et spesielt ansvar for å bidra til et godt miljø. Som industrimaler er det viktig at du har forståelse for viktigheten av korrosjonsbeskyttelse, vern av verdier og kjennskap til hvilken effekt og konsekvenser disse oppgavene har for samfunn og miljø.

Personlige egenskaper

Som industrimaler kunne jobbe nøyaktig, systematisk og god til å planlegge. Punktlig oppmøte på arbeidsplassen er også viktig.

Fokus på høy kompetanse

En industrimaler er en person med høy faglig kompetanse på hvordan overflater av stål og andre metaller skal behandles for å hindre korrosjon og rustskader. Industrimaleren har kunnskap om hvorfor korrosjon og rust oppstår og hvilke forskjellige metoder som kan benyttes for å forebygge slike skader.

Arbeidsplassen

Industrimalere er engasjert over hele landet både i små og mellomstore mekaniske bedrifter og i store industri- og vedlikeholdsprosjekter.

En industrimaler kan være ansatt i landbasert industri som bygg- og anleggsindustrien, i skipsindustrien og i oljebasert virksomhet. Dette gir muligheter på mange ulike arbeidsplasser både på land og offshore.

Lønn i læretiden

Som lærling får du lønn fra første dag i bedriften. Timelønnen din er prosentvis av hva en fagarbeider tjener, og vil øke utover i læretiden.

Industrimalerfaget innebærer at du går 2 år på skole (Vg1 og Vg2) og så skal du lære stillasbygging som læring over 2 år i bedrift. Du vil få lønn under hele tiden i bedriften, også under skoleopphold i de 2 årene i bedrift.

Som lærling kan du også søke om stipend og lån i læretiden fra Lånekassen. Betingelsen for å få støtte er at du har inngått en godkjent lærekontrakt med en lærebedrift. Må du bo borte i læretiden kan du også få bostipend. Bostipendet blir ikke behovsprøvd mot inntekt eller formue til dine foreldre/foresatte, men avhenger av reiseavstand eller reisetid mellom hjem og lærebedrift.

Fremtidsutsikter

Hvert år koster korrosjonsskader Norge mange milliarder kroner. Store deler av disse kostnadene kan spares ved å hindre at slike skader oppstår.

Alle konstruksjoner og bygg i stål kan ruste når stålet blir påvirket av omgivelsene. Det kan skyldes slitasje og påvirkning av salt og fuktighet. Derfor er det viktig å beskytte stål og andre utsatte metaller mot rust og korrosjon.

Dette er industrimalerenes viktigste oppgave. Som du skjønner vil det være stort behov for dyktige industrimalere i årene som kommer.

Yrkesambassadør:

Industrimalerfaget (overflateteknikk)

Arbeidsgiver: Bilfinger AS 

Utdanning: VG1 Bygg- og anleggsteknikk + VG2 og VG3 Overflateteknikk.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!