Korrosjonsforum

Korrosjonsvern bevarer verdier.
En korrosjonsentreprenør har som hovedoppgave å drive korrosjonsvern på stål og metaller. Det er et stadig økende behov for vern av slike og andre verdier, og korrosjonsentreprenørene har kompetansen både på det utøvende og konsultative området. Rådgiving, planlegging og bred kunnskap om det beste korrosjonsvern er helt nødvendig for å sikre kvaliteten på arbeidet.

Den tyngre verkstedindustrien i Norge, oljerelatert industri til havs og på land, kraftverk og skipsverft er noen av de største brukerne av industrimalere. I tillegg til industrimaling kommer også faggrupper som termisk sprøyting, galvanisering og varmforsinking inn under korrosjonsvern.

Engelsk benevnelse; Forum of Norwegian Contractors

> Last ned Årsberetning

> Se våre Vedtekter

> Bransje Veikart for KEF

Styret, Valgt på GF 20.04.2022

  • Ingrid Solheim, styreleder, StS Gruppen as, Bergen
  • Nils Olaf Evensen, styremedlem, StS Fagstillas AS, Stavanger
  • Anved Aarbakke jr., styremedlem, Solidenergy AS, Bergen
  • Sigve Aabø, styremedlem, Kaefer Energy AS, Stavanger
  • Nils Halvor Berge, styremedlem, Beerenberg Services AS, Bergen 
  • Njål Selsvik, varamedlem, Bilfinger Nordics AS, Stavanger