Isoleringsforum

Isolatører verner det indre og ytre miljø Isoleringsentreprenørene løser oppgaver i den landbaserte industrien, såvel som i skipsbyggings- og oljeindustrien. Hovedområdene er miljøforbedring og energisparing. Miljøforbedring kan være redusert støy, for å beskytte mot hørselsskader, eller å redusere forurensende utslipp til luft. Energisparing skjer bl.a. ved å redusere kulde- eller varmetap. Brannsikring av skip, oljeplattformer og større bygninger, hører også til isolatørens fagområde. Isolatøren er svært allsidig og har et høyt kompetansenivå.

> Last ned Årsberetning

> Se våre vedtekter

Styret, Valgt på oppstartsmøte i Isoleringsforum 31.08.2023 
  • Rune Erland, styreleder, Bilfinger Nordics AS, Stavanger
  • Birger Susort, styremedlem, Kaefer Energy AS, Stavanger
  • Ilari Rajalehto, styremedlem, ISONOR Industrier AS, Skien
  • Toni Suomäki, styremedlem, Beerenberg Services AS, Bergen

Engelsk benevnelse; Forum of Norwegian Insulation Contractors
Medlem av FESI - European Federation of Associations of Insultation Contractors


fesi_RGB_200.jpg