Norsk Industri

Innhold

Isoleringsfirmaenes Forening IFF

Isolatører verner det indre og ytre miljø
Isoleringsentreprenørene løser oppgaver i den landbaserte industrien, såvel som i skipsbyggings- og oljeindustrien.
Hovedområdene er miljøforbedring og energisparing. Miljøforbedring kan være redusert støy, for å beskytte mot hørselsskader, eller å redusere forurensende utslipp til luft. Energisparing skjer bl.a. ved å redusere kulde- eller varmetap. Brannsikring av skip, oljeplattformer og større bygninger, hører også til isolatørens fagområde. Isolatøren er svært allsidig og har et høyt kompetansenivå.

Engelsk benevnelse; The Federation of Norwegian Insulation Contractors

> Last ned Årsberetning

> Se våre vedtekter

Styret
  • Rune Erland, styreleder, Bilfinger Industrier Norge AS, Stavanger
  • Birger Susort, styremedlem, Kaefer Energy AS, Stavanger
  • Ilari Rajalehto, styremedlem, ISONOR Industrier AS, Skien 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!