Bli stillasbygger – ta utfordringen!

Faget går i korthet ut på å bygge atkomst og sikre arbeidsplasser for andre fagkategorier. Det innebærer fysiske og psykiske utfordringer ved arbeid både på bakken og i høyden. Beregning og tegning av stillas er en del av faget.

Utdannelsen

De nye arbeidsområdene har ført til strengere krav både til sikkerhet, kvalitet og opplæring av de som velger utdanning som stillasbygger.

Stillasbyggerfaget skal bidra til bygging av stillaser og arbeidsplattformer til yrkesutøvere innen landbasert byggenæring, industri og installasjoner offshore. Faget skal være med på å sikre samfunnets krav om en effektiv og sikker arbeidsplass. Opplæringen skal bidra til å utvikle kompetanse om rigging av stillas, og sikring av arbeidstakere med tau og liner.

En fullt ferdig utdanning starter med Vg1 Bygg og anlegg og deretter Vg2 i Byggmontasje og stillasbygg. Deretter er det to års læretid i godkjent lærebedrift med avsluttende fagprøve. I løpet av de siste to årene er det også påfyll av nødvendig teoretisk kunnskap både i selve faget og i sikkerhet.

Du har også muligheter som praksiskandidat, der praksis i lærebedrift kombineres med nødvendig teoriopplæring før du går opp til fagprøve.

Et spennende yrke

Hvert eneste år investeres milliarder av kroner til nybygg og utbedring av eldre bygg og installasjoner i Norge både på land og offshore (til havs).

Riktige stillaskonstruksjoner er med på å legge forholdene til rette for at nødvendige arbeider kan utføres raskt, sikkert og effektivt. Planlegging og bygging av solide stillaser er derfor ofte plattformen for all senere virksomhet på en byggeplass. Å bygge slike stillaser krever både kompetanse og pågangsmot.

Vanlige arbeidsoppgaver for en stillasbygger
  • montere ulike typer stillaser, atkomster, arbeidsplattformer, inndekking og andre midlertidige konstruksjoner
  • rigge og stroppe i forbindelse med montering og demontering av stillas Som stillasbygger jobber du både på bakken og i høyden.

Du må kunne lese arbeidstegninger og framdriftsplaner. Stillasbyggeren er viktig i arbeidet med å forebygge ulykker på byggeplasser. Økende krav til bygg og installasjoner gjør at stillasbygging blir stadig mer komplisert. Det øker i sin tur kravet til stillasmontørens kompetanse når det gjelder både teknikk, fagkunnskaper og helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Personlige egenskaper

Som stillasbygger må du være kreativ og løsningsorientert. Du må like fysisk arbeid og ikke ha høydeskrekk. Gode kommunikasjonsevner er også viktig, siden jobben innebærer kontakt med kunder, oppdragsgivere, byggherrer og brukere av stillasene. 

Fokus på sikkerhet

En stillasbygger skal sikre arbeidsplasser både for andre og for seg selv. Dette krever kunnskap om hvordan sikkerhet skapes og hvilke regler og forskrifter som gjelder både for bygging og bruk.

Det daglige arbeidet er knyttet til planlegging, montering og tilpasning av stillaser for ulike formål, og demontering på en effektiv og rasjonell måte når arbeidene er utført.

Arbeidsplassen

Mens de fleste arbeidsplassene tidligere var knyttet til bygg- og anleggsvirksomhet, har oljevirksomheten i Nordsjøen skapt nye, utfordrende arbeidsoppgaver også for en stillasbygger.

En stillasbygger kan være ansatt i landbasert industri som bygg- og anleggsindustrien, i skipsindustrien og i oljebasert virksomhet. Dette gir muligheter på mange ulike arbeidsplasser både på land og offshore.

Lønn i læretiden

Som lærling får du lønn fra første dag i bedriften. Timelønnen din er prosentvis av hva en fagarbeider tjener, og vil øke utover i læretiden.

Stillasbyggerfaget innebærer at du går 2 år på skole (Vg1 og Vg2) og så skal du lære stillasbygging som læring over 2 år i bedrift. Du vil få lønn under hele tiden i bedriften, også under skoleopphold i de 2 årene i bedrift.

Som lærling kan du også søke om stipend og lån i læretiden fra Lånekassen. Betingelsen for å få støtte er at du har inngått en godkjent lærekontrakt med en lærebedrift. Må du bo borte i læretiden kan du også få bostipend. Bostipendet blir ikke behovsprøvd mot inntekt eller formue til dine foreldre/foresatte, men avhenger av reiseavstand eller reisetid mellom hjem og lærebedrift.

Fremtidsutsikter

Det er behov for dyktige og godt kvalifiserte stilasbyggere i både små og store bedrifter som har virksomheter over hele landet. Velger du utdanning som stillasbygger er du også sikret lønn i opplæringstiden etter videregående skole.

Velger du å satse videre gir fagbrev muligheter for dette ved tekniske fagskoler, eller ingeniørhøgskoler.

Yrkesambassadør:

Stillasbyggerfaget

Arbeidsgiver: Fosby Stillas AS

Utdanning: Vg1 Bygg og anleggsteknikk + Vg2 tømrerfaget.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!