Godt webinar om miljøfotavtrykk

Publisert

Grønt fotavtrykk

Foto: AdobeStock.

Norsk Industris webinar om dokumentasjon av miljøfotavtrykk belyste erfaringer med ulike former for miljødokumentasjon og EUs arbeid med nye produkt- og markedsføringsregler.

EUs Green Deal varsler at EU-kommisjonen vil legge frem forslag til en ny produktpolitikk ila. 2021. Én av målsetningene er at forbrukere enklere skal kunne ta miljøvennlige valg. Det er også varslet endringer i økodesign-direktivet og krav til å kunne dokumentere påstander om klima og miljøegenskaper som brukes ved markedsføring av produkter og tjenester. På webinaret fikk deltagerne bl.a. høre om Norsk Industris og Miljødirektoratets arbeid med europeiske produktregler og miljødokumentasjon. I tillegg informerte tre bedrifter om sine erfaringer med utarbeidelse av miljødokumentasjon og hva som skal til for at produkter med lavt miljøfotavtrykk opplever økt etterspørsel.

Nedenfor kan du laste ned presentasjonene fra webinaret:

  • Berit Sørset
  • Fagsjef
Gunnar Grini, bransjesjef Gjenvinningsbransjen
  • Gunnar Grini
  • Fagsjef Ytre Miljø og Bransjesjef Gjenvinning
  • Pressebilder