Politikken svikter grønn omstilling

Publisert

Fullsatt sal på seminar

Fullsatt sal under lanseringen av rapporten "Energy Transition Norway 2022". Foto: Norsk Industri

For hvert år som går raser sannsynligheten for at Norge når klimamålene for 2030 og 2050. Igangsatte og annonserte tiltak vil bidra til 25 prosent kutt i nasjonale klimagassutslipp innen 2030, og ikke 55 prosent som er målsettingen.

– Norges politikk for grønn omstilling mot 2030 er urealistisk og har feilet fullstendig når en ser slike resultater, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

Tallene det vises til kommer fra rapporten "Energy Transition Norway 2022", som er laget av DNV på oppdrag fra Norsk Industri.

Norges kraftproduksjon kommer primært fra vannkraft, og vi har stort sett hatt netto overskudd fra kraftproduksjon og ikke opplevd effektproblemer. Men både kraftproduksjonen og behovet for effekt er nå utfordrende, og årets rapport viser at Norge går mot netto import av kraft 2026-2030, og at effektbalansen er truet. Mer fornybar kraft trengs for å nå klimamålene, når sektorer som industri, transport og olje- og gassproduksjon skal elektrifiseres.

– Dette er tredje gang vi lanserer denne rapporten, og budskapet har stort sett vært det samme hver gang. Vi er langt unna klimamålene, og det mangler realistisk politisk tilrettelegging for å oppnå disse, sier Lier-Hansen.

Mer kraft er nøkkelen

I motsetning til tidligere år, bekrefter også NVE, Statnett og andre aktører i nye rapporter et forventet importbehov fremover i tråd med funnene fra Energy Transition Norway.

– NVE, Statnett, Olje- og energidepartementet og andre aktører har tidligere systematisk undervurdert det økende fremtidige kraftbehovet. Nå ser det derimot ut til å være nærmere en enighet om det skrikende behovet for både økt produksjon og mer effekt i energisystemene fremover. Det er bra, men nå må vi se handling, sier Lier-Hansen.

Det har blitt bygget ut altfor lite ny kapasitet, og Norsk Industri mener det har vært fokusert mer på å oppnå høye kraftpriser for å gi inntekter til det offentlige, fremfor grønn omstilling.

– Forutsigbare rammer, gode incentivordninger og langsiktige satsinger fra regjeringen er det som må til for at vi fortsatt skal være konkurransedyktige. Og i bunn ligger at vi må ha overskudd av kraftproduksjon i Norge, sier Nils Klippenberg, styreleder i Norsk Industri Elektro og Energi og administrerende direktør i Siemens AS.

Hovedpunktene fra rapporten er:
  1. Prognosen er at Norge oppnår 25 prosent kutt i nasjonale klimagassutslipp innen 2030, og ikke 55 prosent.
  2. Russlands invasjon av Ukraina og energisituasjonen i Europa har skapt økt behov for økt norsk eksport av naturgass til Europa på kort sikt. På lenger sikt ser DNV en brattere nedgang i Europeisk gassetterspørsel.
  3. Dagens rekordhøye strømpriser, kombinert med et forventet kraftunderskudd mellom 2026-2030, hindrer utviklingen av ny grønn industri.
  4. Kraft- og hydrogeneksport vokser frem mot 2050, men vil tilsvare kun 20 prosent av dagens energieksportinntekter. Olje- og gassinntektene ventes samtidig å falle med nesten 80 prosent som følge av redusert etterspørsel etter olje og gass.

– Vår analyse viser at etterspørselen etter gass i Europa vil falle 70 prosent frem mot 2050 i forhold til 2021. Norge bør derfor forberede seg på en situasjon der Europa i økende grad etterspør hydrogen - blått fra gass og grønt fra elektrisitet – i stedet for gass. Norge vil ha mulighet for å eksportere store mengder elektrisitet fra havvind og fremskrivningen anslår 43GW havvind utbygget i 2050, sier Remi Eriksen, konsernsjef i DNV.

  • Hans Petter Rebo
  • Bransjesjef - Elektro og Energi
  • Pressebilder

Energy Transition Norway

Rapporten "Energy Transition Norway 2023" ble lansert 21. november.