Strømprisen og energitilgang – hva gjør Norsk Industri?

Fire personer deltar på digitalt medlemsmøte

Medlemsmøte om energisituasjonen 4. mai 2022. Til stede fra Norsk Industri: Jeanette Iren Moen, Hans Petter Bøe Rebo, Ole Børge Yttredal og Knut E. Sunde. Foto: Norsk Industri.

4. mai avholdt Norsk Industri medlemsmøte om energisituasjonen, og hvordan Norsk Industri jobber med temaene.

På kort sikt ønsker Norsk Industri en strømkompensasjonsordning for industrien, på lik linje som husholdninger og landbruket har fått. Industrien har kontinuerlig drift, som gir en konstant  høy kostnad også gjennom sommeren. Stat og kommune, som drar inn store merinntekter på de høye prisene, må kunne bistå industrien.

Samtidig er det viktig at hele industrien skal kunne inngå langsiktige og forutsigbare kraftkontrakter. Regjeringen jobber med dette, men det skal etter planen ikke tre i kraft før i 2023. Norsk Industri har spilt inn til regjeringen at vi ønsker en fortgang i dette, og at det skal kunne skje allerede fra denne sommeren.

I møtet hadde vi en full gjennomgang av de endringene som har skjedd siste året som har bidratt til den høye strømprisen. Det er kombinasjonen av nedbygging av termisk grunnlast i europeiske land og selvsagt russisk invasjon i Ukraina som er driverne bak den uholdbart høye strømprisen. Det ble også vist bruken av mellomlandsforbindelsene og pris-sammenligninger mellom europeiske land. Regjeringen har satt energikommisjon som innen desember skal gå gjennom kraftproduksjon og energisystemet og foreslå endringer i systemet. Norsk Industri er tett involvert i arbeidet som pågår der. Norsk Industri deltok også på høring og har sendt høringssvar til Energi- og miljøkomiteen om Stortingsmeldingen og tilleggsmeldingen "Energi til arbeid - Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser". Les mer her: Rikelig krafttilgang og kritisk syn på dagens markedsdesign for kraft

Det var stort engasjement i møtet. Vi vil arrangere flere slike møter fremover, for både å involvere og informere om arbeidet i Kommisjonen.

Medlemmer som ikke var til stede kan få tilsendt lysarkene som ble brukt. Ta isåfall kontakt på info@norskindustri.no.