Rikelig krafttilgang og kritisk syn på dagens markedsdesign for kraft

Vannkraft ved Tinfoss, Notodden.

Foto: Nils Thomas Lysbakken.

Norsk Industri har sendt inn høringsinnspill til Energimeldingen som skal behandles i Stortinget i juni.

– Vi er godt fornøyd med at regjeringen har valgt å legge den forrige regjeringens stortingsmelding til grunn for sitt arbeid. Norsk energipolitikk trenger brede forlik som gir forutsigbarhet og trygghet for investeringer og drift, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

Det er bra at regjeringen erkjenner de reelle problemene med skyhøye kraftpriser i Sør-Norge når de skriver at "årsaken til kraftsituasjonen 2021-2022 er sammensatt, og skyldes både midlertidige og mer varige endringer i kraftmarkedene". Norsk Industri deler denne vurderingen fullt og helt. Nå gjenstår det å bruke rett medisin for å løse den akutte situasjonen raskt. De høye strømprisene gjør at mange industribedrifter nå taper penger hver eneste dag.

– Det er store utfordringer med for lav hastighet på utbygging av fornybar kraftproduksjon og den opplevde svikten i dagens markedsdesign. Dette må vi få gjort noe med raskt, avslutter Lier-Hansen.

> Last ned høringssvaret