Regjeringen innfører godkjenningsordning for bemanningsbransjen

Publisert

Ny godkjenningsordning for bemanningsbransjen trer i kraft 1. januar 2024. Foto: Adobe Stock

Godkjenningsordningen trer i kraft 1. januar 2024, med en overgangsordning til 31. mars 2024.

Regjeringen opplyser om at godkjenningsordningen innebærer at bemanningsforetak må dokumentere at de oppfyller allerede lovpålagte plikter. For eksempel må foretakene blant annet dokumentere at de har skriftlige arbeidsavtaler og yrkesskadeforsikring.  
 
Gjennom den nye godkjenningsordningen vil Arbeidstilsynet kontrollere at bemanningsforetakene har grunnleggende arbeidsvilkår på plass, og at de er registrert i nødvendige offentlige registre.  
 
Arbeidstilsynet vil kunne benytte overtredelsesgebyr ved brudd på reglene, og brudd på reglene kan også straffes med bøter. 
 
Hvis en virksomhet leier inn fra et bemanningsforetak som ikke er godkjent, vil den innleide arbeidstakeren kunne kreve fast ansettelse hos innleier for domstolene, på samme måte som ved brudd på andre innleieregler.
 
> Du finner forskriften her 

> Les pressemeldingen fra Regjeringen  

Flere saker om innleie: