Veileder for innleie av arbeidskraft

Publisert

30. juni 2023 ga Arbeids- og inkluderingsdepartementet ut en veileder om reglene for innleie av arbeidskraft i Norge.

Denne veilederen er ment å gi en oversikt over reglene om innleie, og gir samtidig uttrykk for departementets forståelse av ulike sider av regelverket. Departementet presiserer at det er de alminnelige rettskildene, slik som lovtekst, forarbeider, rettspraksis mv., som må avgjøre rettsspørsmål knyttet til innleie. Departementet tar sikte på å oppdatere veilederen jevnlig.

> Les mer her (regjeringen.no)

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår advokatvakt via vårt henvendelsesskjema. eller på telefon 23088888.

Alle saker må inn i vårt henvendelsessystem. For å få tilgang må du først opprette en brukerkonto med din jobbadresse. Deretter vil brukeren aktiveres. For å sende oss en henvendelse, gå til Kontaktskjema > Medlemsbedrift > Juridisk henvendelse. I kontaktskjemaet fyller du ut informasjonen vi trenger for å behandle henvendelsen på en effektiv måte.

Flere saker om innleie: