Veileder for innleie av arbeidskraft

Publisert

30. juni 2023 ga Arbeids- og inkluderingsdepartementet ut en veileder om reglene for innleie av arbeidskraft i Norge.

Denne veilederen er ment å gi en oversikt over reglene om innleie, og gir samtidig uttrykk for departementets forståelse av ulike sider av regelverket. Departementet presiserer at det er de alminnelige rettskildene, slik som lovtekst, forarbeider, rettspraksis mv., som må avgjøre rettsspørsmål knyttet til innleie. Departementet tar sikte på å oppdatere veilederen jevnlig.

> Les mer her (regjeringen.no)

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår advokatvakt via vårt henvendelsesskjema. eller på telefon 23088888.

Flere saker om innleie: