To representantforslag i forbindelse med behandlingen av innleieregelverket

Publisert

Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget skal behandle to representantforslag i forbindelse med innleieregelverket.

Representantforslag om å tette smutthull i innleieregelverket ved å presisere begrepet tillitsvalgt i arbeidsmiljøloven

Representantforslaget kommer fra Rødt, og innebærer følgende forslag:

  1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å presisere begrepet tillitsvalgt i arbeidsmiljøloven, slik at kun tillitsvalgte som er knyttet til fagforeningen med innstillingsrett som er part i tariffavtalen virksomheten er bundet av, kan inngå avtale om innleie. Forslaget bør utformes i samarbeid med LO.
  2. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å presisere begrepet tariffavtale i arbeidstvistloven. Forslaget bør utformes i samarbeid med partene i arbeidslivet.
Representantforslag om å forsterke innleieregelverket

Representantforslaget kommer fra SV, og innebærer følgende forslag:

  • Stortinget ber regjeringen gå i dialog med partene i arbeidslivet og igangsette prosessen med å utvide forbudet mot innleie fra bemanningsselskaper til også å gjelde ISO-området i petroleumsnæringen, og komme tilbake til Stortinget med forslag om dette innen utgangen 2024.

Forslagene er nå til behandling i komiteen. Følg saken og send inn innspill her (stortinget.no). Frist for skriftlige innspill er 1. september 2023.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår advokatvakt via vårt henvendelsesskjema. eller på telefon 23088888.

Alle saker må inn i vårt henvendelsessystem. For å få tilgang må du først opprette en brukerkonto med din jobbadresse. Deretter vil brukeren aktiveres. For å sende oss en henvendelse, gå til Kontaktskjema > Medlemsbedrift > Juridisk henvendelse. I kontaktskjemaet fyller du ut informasjonen vi trenger for å behandle henvendelsen på en effektiv måte.

Flere saker om innleie: