To representantforslag i forbindelse med behandlingen av innleieregelverket

Publisert

Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget skal behandle to representantforslag i forbindelse med innleieregelverket.

Representantforslag om å tette smutthull i innleieregelverket ved å presisere begrepet tillitsvalgt i arbeidsmiljøloven

Representantforslaget kommer fra Rødt, og innebærer følgende forslag:

  1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å presisere begrepet tillitsvalgt i arbeidsmiljøloven, slik at kun tillitsvalgte som er knyttet til fagforeningen med innstillingsrett som er part i tariffavtalen virksomheten er bundet av, kan inngå avtale om innleie. Forslaget bør utformes i samarbeid med LO.
  2. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å presisere begrepet tariffavtale i arbeidstvistloven. Forslaget bør utformes i samarbeid med partene i arbeidslivet.
Representantforslag om å forsterke innleieregelverket

Representantforslaget kommer fra SV, og innebærer følgende forslag:

  • Stortinget ber regjeringen gå i dialog med partene i arbeidslivet og igangsette prosessen med å utvide forbudet mot innleie fra bemanningsselskaper til også å gjelde ISO-området i petroleumsnæringen, og komme tilbake til Stortinget med forslag om dette innen utgangen 2024.

Forslagene er nå til behandling i komiteen. Følg saken og send inn innspill her (stortinget.no). Frist for skriftlige innspill er 1. september 2023.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår advokatvakt på advokat@norskindustri.no.

Flere saker om innleie: