Enighet blant partene – ikke behov for innleieforbud på ISO-området

Publisert

Før sommeren kom et representantforslag fra SV som ville utvide forbudet mot innleie fra bemanningsselskaper til også å gjelde ISO-området i petroleumsnæringen. Norsk Industri, LO og Fellesforbundet er enige om at dette ikke er nødvendig.

ISO-bedriftene er helt avhengig av innleie, og bemanningsforetak er nødvendige bemanningsleverandører i verdikjeden. ISO-bedriftene har behov for å supplere antall egne ansatte med ekstra arbeidstakere på det sted i Norge og på det tidspunkt som produksjonsgjennomføringen tilsier det.

Tariffavtaledekningen på dette området er svært høy. Fellesforbundet og Norsk Industri er enige om at det ikke er behov for å utvide forbudet mot innleie fra bemanningsselskapet til også å gjelde ISO-området i petroleumsnæringen.

Les høringssvarene:

> Norsk Industri

> LO/Fellesforbundet (felles svar til representantforslagene 251 S og 259 S)

Før sommeren kom det også et representantforslag fra Rødt om å tette smutthull i innleieregelverket ved å presisere begrepet tillitsvalgt i arbeidsmiljøloven. Også her har Norsk Industri sendt inn høringssvar.

Norsk Industri mener at de foreslåtte endringene både direkte og indirekte svekker konkurranseevnen til norske industribedrifter.

> Les vårt høringssvar

Har du spørsmål?

Ta kontakt med vår advokatvakt via vårt henvendelsesskjema. eller på telefon 23088888.

Alle saker må inn i vårt henvendelsessystem. For å få tilgang må du først opprette en brukerkonto med din jobbadresse. Deretter vil brukeren aktiveres. For å sende oss en henvendelse, gå til Kontaktskjema > Medlemsbedrift > Juridisk henvendelse. I kontaktskjemaet fyller du ut informasjonen vi trenger for å behandle henvendelsen på en effektiv måte.