Nytt notat fra Fafo: Omfanget av inn- og utleie i norsk arbeidsliv

Publisert

Tre mennesker på en scene

Lansering av Fafo-notatet "Omfanget av inn- og utleie i norsk arbeidsliv" 12. oktober 2021. F.v.: Knut Øygard (Fellesforbundet), Carla Botten-Verboven (Norsk Industri) og Knut E. Sunde (Norsk Industri). Foto: Norsk Industri.

Notatet beskriver nivået på inn- og utleie av arbeidskraft, der industrien er en av bransjene man har dykket ned i.

Carla Botten-Verboven og Knut E. Sunde fra Norsk Industri deltok på presentasjonen av Fafo-notatet 12. oktober. I panelsamtale med Knut Øygard fra Fellesforbundet diskuterte de blant annet innleie i industrien sammenlignet med i byggenæringen, utviklingen i omfanget av innleie og hvordan man ser for seg at den nye regjeringsplattformen vil se ut på dette området.

Når det gjelder sistnevnte konstaterer vi at den nye regjeringen vil stramme inn på midlertidige ansettelser og noe på innleie, men vi håper de ser at industrien i stor grad har god kontroll på dette, ikke minst via god dialog med tillitsvalgte.

– Vi satser på at den nye regjeringen vil ha fokus på trepartssamarbeidet og i stor grad overlate dette til tariffpartene slik at man finner lokale løsninger basert på et avtaleverk som har fungert som et godt grunnlag for å håndtere utfordrende situasjoner også tidligere, sier Carla Botten-Verboven.

> Les rapporten (fafo.no)

> Se lanseringsarrangementet (fafo.no)

Flere saker om innleie: