NPG, Norsk plastrørgruppe

NPG Norge representerer plastrørindustrien overfor norske myndigheter og organisasjoner og har som formål å øke forståelsen for fordelene ved å bruke plastrør i ulike sammenhenger - ved blant annet å spre informasjon om plastrør til norske brukere av plastrør.

Kort om NPG:
  • Produsenter av plastrør til infrastruktur
  • Store volumer, 40-50 tonn per år
  • Bransjen ligger langt framme teknologisk
  • Miljøvennlig produksjon, lite svinn og gjenbruk av eget avfall
  • Hjørnestensbedrifter
> Les mer om NPG her