Om Plastindustrien

Plastbransjen i Norge består av nærmere 200 bedrifter. Med hver sine produkttilbud er det en bredt sammensatt gruppe som nå er samlet i Norsk Industri.

Plast- og komposittgruppene i Norsk Industri skal bidra til å øke avsetningsmulighetene for produktene, jobbe med kompetansespørsmål, miljøpolitiske saker samt å få etablert et godt nettverk gjennom informasjonsutveksling, møter, konferanser og utviklingsprosjekter.

Norsk Industri vil være et bindeledd mellom de ulike retningene i bransjen. Gjennom knytningen til Norsk Industri har man tilgang på et større bransjemiljø og bred kompetanse både med hensyn til bransjespørsmål, møteplasser, kurs, konferanser og politiske prosesser. Gjennom nettsidene til Norsk Industri blir aktuelle saker for bransjen formidlet fortløpende.

Om plast

Plast er et syntetisk materiale (kunststoff) som lages gjennom polymerisasjon. Plast kan formes til fibre eller i filmer, og har mange bruksområder; en rekke industri- og forburkerprodukter. Plast finnes også i klær.

Plast ble utviklet i begynnelsen av 1900-tallet, og produksjonsmetodene bedret seg mye utover århundret, særlig etter andre verdenskrig og utviklingen av oljeindustrien.

Det er to hovedkategorier av plast: termoplast og herdeplast. Termoplast kjennetegnes ved at den kan formes på nytt ved å varmes opp, mens herdeplast får endelig form når plasten er herdet. All plast er organisk og inneholder karbon.

(Wikipedia)