EPS-foreningen

En bransjeforening i Norsk Industri

Innhold

Aktuelle saker

 1. Aktuelt

  Et stort steg i riktig resirkulerings-retning!

  Miljøløsning for komprimering og materialgjenvinning av EPS er nå på plass hos det første interkommunale selskapet i Norge.

 2. Aktuelt

  Etablering av full verdikjede for EPS i Norge

  Pilotprosjekt for innsamling, sortering og komprimering av EPS er i gang. Målet for prosjektet er å gjøre bruken og avhendingen sirkulær.

 3. Aktuelt

  Slik kutter du EPS

  Bruk av glødetråd eller varmekniv ved kapping gir et rent snitt og hindrer at EPS rives opp og spres i naturen.

For faglige spørsmål:

For organisatoriske spørsmål: