EPS-gruppen

En bransjegruppe i Norsk Industri

Innhold

Aktuelle saker

  1. Fiskekasser

    Å bevare kvaliteten på fisken frem til sluttbruker er avgjørende for kvaliteten. Da er EPS-kassens egenskaper i særklasse.

  2. Kortreist emballasje

    Frakt av tom emballasje reduseres til et minimum når produsentene av EPS-kasser holder til der kundene deres befinner seg.

  3. Bransjen setter ny hygienestandard

    EPS-gruppen har tatt initiativet til en ny hygienestandard for bransjen. Produsentene av fiskekasser og matemballasje har tatt utfordringen på strak arm.

For faglige spørsmål:

For organisatoriske spørsmål: