EPS-foreningen

En bransjeforening i Norsk Industri

Innhold

Aktuelle saker

 1. Airpop®- et nytt navn på et etablert produkt

  EPS er kjent under mange navn. Nå samler vi alle de gode egenskapene i ett nytt, felles navn for hele Europa!

 2. Aktuelt, Plastindustri

  Avkapp på byggeplass

  I bygg- og anleggsbransjen blir EPS gravd ned, kledd inn eller støpt inn. Produktene kommer da ikke på avveie og forurenser miljøet.

 3. Aktuelt, Plastindustri

  En fiskekasses dag - se video

  Å bevare kvaliteten på fisken frem til sluttbruker er avgjørende for kvaliteten. Da er EPS-kassens egenskaper i særklasse. Se videoen her.

For faglige spørsmål:

For organisatoriske spørsmål: