Plastemballasjeprodusenter og gjenvinnere

PEG, eller Gruppen for plastemballasjeprodusenter og gjenvinnere, består som det framgår av navnet, av produsenter av plastemballasje og av gjenvinningsbedrifter.

Gruppen skal ivareta disse bedriftenes interesser i forhold til myndigheter, nasjonalt og internasjonalt. Det kan dreie seg om miljøpolitiske forhold og saker som omhandler innsamling og gjenvinning av plastemballasje, avgiftsspørsmål etc.

Hovedoppgaver:
 • Ivareta plastemballasjeprodusentenes og plastgjenvinnernes interesser i forhold til avtalen med Miljøverndepartementet om innsamling og gjenvinning av plastemballasje
 • Tale plastens sak i forbindelse med emballasjepolitiske problemstillinger og gjenvinning
 • Nye krav til gjenvinning av plastemballasje er under utarbeiding i EUs organer. PEG må være på banen og ha bransjepolitiske synspunkter klare. Det er ofte feil og mangler i det som presenteres av løsninger. Å være proaktive er viktig for at ikke nasjonale og internasjonale vedtak skal skape problemer i arbeidet med plastinnsamling og -gjenvinning. Det er viktig at PEGs medlemmer er samstemte og at vi informerer om vårt «ståsted» og hvilke løsninger vi ser som riktige.
 • Forvalte eierskap av aksjer i Plastretur AS (Grønt Punkt Norge)
 • Ivareta plastens rolle i emballasjeoptimering gjennom NOK
 • Utpeke styrerepresentanter i Plastretur og Grønt Punkt og være kontaktpunkt for disse

Styreleder Elias Eriksen

Daglig leder i Industriplast AS, Elias Eriksen, er styreleder i PEG.
Telefon: +47 56151985, mobil: +47 98283496
E-post:

Medlemmer

Aktuelle deltakere i PEG er bedrifter som arbeider med framstilling av plastemballasje og materialgjenvinning og som er medlem i Norsk Industri.

Medlemmer per juni 2014 er:

 • Norfolier Greentec AS
 • Tommen Gram Folie AS
 • Baca Plastindustri AS
 • Serviteur Bygland AS
 • Industriplast AS