Norsk Industri

Innhold

Plastemballasjeprodusenter og gjenvinnere

PEG, eller Gruppen for plastemballasjeprodusenter og gjenvinnere, består som det framgår av navnet, av produsenter av plastemballasje og av gjenvinningsbedrifter.

Gruppen skal ivareta disse bedriftenes interesser i forhold til myndigheter, nasjonalt og internasjonalt. Det kan dreie seg om miljøpolitiske forhold og saker som omhandler innsamling og gjenvinning av plastemballasje, avgiftsspørsmål etc.

Hovedoppgaver:
 • Ivareta plastemballasjeprodusentenes og plastgjenvinnernes interesser i forhold til avtalen med Miljøverndepartementet om innsamling og gjenvinning av plastemballasje
 • Tale plastens sak i forbindelse med emballasjepolitiske problemstillinger og gjenvinning
 • Nye krav til gjenvinning av plastemballasje er under utarbeiding i EUs organer. PEG må være på banen og ha bransjepolitiske synspunkter klare. Det er ofte feil og mangler i det som presenteres av løsninger. Å være proaktive er viktig for at ikke nasjonale og internasjonale vedtak skal skape problemer i arbeidet med plastinnsamling og -gjenvinning. Det er viktig at PEGs medlemmer er samstemte og at vi informerer om vårt «ståsted» og hvilke løsninger vi ser som riktige.
 • Forvalte eierskap av aksjer i Plastretur AS (Grønt Punkt Norge)
 • Ivareta plastens rolle i emballasjeoptimering gjennom NOK
 • Utpeke styrerepresentanter i Plastretur og Grønt Punkt og være kontaktpunkt for disse

Styreleder Elias Eriksen

Daglig leder i Industriplast AS, Elias Eriksen, er styreleder i PEG.
Telefon: +47 56151985, mobil: +47 98283496
E-post: elias@industriplast.no

Medlemmer

Aktuelle deltakere i PEG er bedrifter som arbeider med framstilling av plastemballasje og materialgjenvinning og som er medlem i Norsk Industri.

Medlemmer per juni 2014 er:

 • Norfolier Greentec AS
 • Tommen Gram Folie AS
 • Baca Plastindustri AS
 • Serviteur Bygland AS
 • Industriplast AS