Norwegian Circular Material Technology (NCMT)

NCMT samler plast- og komposittindustrien for å stimulere til industriutvikling og omstilling til sirkulære verdikjeder. Aktiviteter og arbeid blir fordelt på materialrelaterte fagområder og innenfor ulike bransjer. Bedrifter og organisasjoner som arbeider med eller har spesiell interesse for plast- og kompositt kan få medlemskap.

Plast- og komposittindustrien skaper verdifulle arbeidsplasser, spesielt i distriktene. De er en viktig del av verdikjeden både innen norsk leverandørindustri og som leverandør av egenutviklede, avanserte produkter.

Plastmaterialer er polymerer, og kjennetegnes ved lav vekt, høy styrke og lang levetid. De kommer hovedsakling i 2 former; termoplaster og herdeplaster, og med eller uten fiberforsterking (kompositter). Dette gjør ofte produktene til miljøvennlige og bærekraftige alternativer sammenlignet med andre materialer og produkter.


NCMT’s visjon og misjon:

Realisering av den norske polymer- og komposittindustriens fulle potensiale.

En bærekraftig industriutvikling i plast- og komposittindustrien. For at utviklingen skal føre til tilstrekkelige utslippskutt og økt konkurransekraft, kreves vilje, mot, innsats og samarbeid i organisasjonen og blant medlemmer.

NCMT’s formål

Være et verktøy for norsk polymer- og komposittindustri
Kompetansebygging gjennom samarbeid, utdannelse og rekruttering
Industriutvikling i sirkulære verdikjeder gjennom FoU og kunnskapsdeling
Et samlende talerør for norsk polymer- og komposittindustri både nasjonalt og internasjonalt.

> Gå til hjemmesiden (ncmt.no)

Kontaktinformasjon:

Daglig leder: Vidar Nyhammer
Telefon: +47 908 06 607
E-post: vidar@ncmt.no