PUR-gruppen

Gruppebilde av styret i PUR-gruppen

Fra venstre: Mateusz Balon, Aksel Ruud, Terje Jakobsen, Foamrox A/S, Ralf Godbey, Steffen Overaa utgjør styret i PUR-gruppen.

PUR er forkortelse for polyuretan. Gruppens medlemmer er produsenter av PUR-skum, leverandører av råvarer og utstyr, samt rådgivere til disse.

PUR-gruppen skal bidra til å skape et godt bransjemiljø ved informasjonsutveksling, møter og seminarer. 

Gruppen skal skape de nødvendige faglige fora der saker av vesentlig betydning for medlemsbedriftene kan utredes.

Styret

Terje Jakobsen, Foamrox A/S, styreleder
Mateusz Balon, Ekornes A/S
Aksel Ruud, Pipelife Norge A/S
Ralf Godbey, Nortec Cannon A/S
Steffen Overaa, OSO Hotwater A/S

 

Medlemmer
Medlemsbedrifter Kontaktperson
BASF Asa Lernbrink Wretin
Ekornes Beds AS Sveinung Utgård
Foamrox AS Terje A. Jakobsen
Fresvik Produkt AS, avd Fresvik Gyda Bøtun
Huurre Norway AS Hovedkontor Egil Hestvik
Iglootech AS Øystein Larsen
J E Ekornes AS Avd Ikornnes Mateusz Balon
Leca Norge AS Ole Fredrik Fodnes
Nortec-Cannon A/S Ralf Godbey
OSO Hotwater Group AS, Hokksund Steffen Overaa
Pipelife AS, avd. Ringebu Aksel Ruud
Plixxent A/S Per Andersen
Polyform AS Vidar Aasestrand
Recticel AS, Avd. Åndalsnes Steinar Dahle
Sandella Fabrikken AS Ingemar Eliassen
Thomas Bronnum APS Thomas Brønnum
Tremco CPG Norway AS Siri Lunde
WDF Isolasjon Dagfinn Knutsen

PUR-gruppens handlingsplan

1. Nordisk samarbeid

Etablere samarbeid med PUR-gruppen i Sverige og PUR-seksjonen i Danmark med fokus på: Deltagelse på felles skandinaviske styrekonferanser. Har ikke vært mulig i 2020-2021 på grunn av koronapandemien. Koordinering av innsatsen i forbindelse med skjerpede brannkrav til møbler og madrasser.

2. Utarbeidelse av strategi og arbeidsmetoder

Strategi som omfatter:

  • Helse, miljø og sikkerhet
  • PUR-nettverk
  • Informasjonsaktiviteter og høringssvar
  • Nettsider/kommunikasjonsplattform
  • Rekruttering av nye medlemsbedrifter
  • Kommunikasjon vedrørende HMS (Norsk Industri, myndighetene, ISOPA, PU Europe, Europur)
  • PUR-gruppens opplæringsprogram vedrørende håndtering av diisocyanater
  • Obligatorisk opplæring jf. restriksjonene mot diisocyanater under REACH med utgangspunkt i ‘train the trainers’

Les om UTECH 2015

3. Brann

Arbeidet med riktige brannkrav til møbler og madrasser har høy prioritet i styret. Rammebetingelser for stivt PUR-skum i bygg overvåkes.

4. Avfallshåndterings av PUR

Man skal overvåke gjeldende regelverk for håndtering av byggplassavfall som inneholder stivt PUR-skum.

5. Årsmøte - temakonferanse

Årsmøtet har to formål:

  • Faglig oppdatering av medlemmene i forbindelse med viktige felles utfordringer
  • Å bidra til at medlemmene treffes sosialt og uformelt

 

 

Rådgiver for PUR-gruppen:
Thomas Brønnum, tlf.: +45 2329 0885