PUR-gruppen

PUR er forkortelse for polyuretan. Gruppens medlemmer er produsenter av PUR-skum, leverandører av råvarer og utstyr, samt rådgivere til disse.

PUR-gruppen skal bidra til å skape et godt bransjemiljø ved informasjonsutveksling, møter og seminarer. 

Gruppen skal skape de nødvendige faglige fora der saker av vesentlig betydning for medlemsbedriftene kan utredes.

Styret

Mateusz Balon, Ekornes
Ralf Godbey, Nortec-Cannon A/S
Aksel Ruud, Pipelife AS Norge
Steffen Overaa, OSO Hotwater Group AS

Varamedlemmer:
Gunn Raknes, Polyform AS
Vegar Dyreng, OSO Hotwater Group AS

 

Medlemmer
Medlemsbedrifter Kontaktperson
BASF Asa Lernbrink Wretin
Carpenter A/S Roger Grande
Ekornes Beds AS John Idar Berntsen
Foamrox AS Glenn Jakobsen
Fresvik Produkt AS, avd Fresvik Gyda Bøtun
Gjøco AS avd Galterud Mikkel Melby
Huurre Norway AS Hovedkontor Egil Hestvik
Iglootech AS Olav Næs
J E Ekornes AS Avd Ikornnes Mateusz Balon
Leca Norge AS Kristoffer Eriksen
Mogtek AS Hans Erik Buchholdt Borge
Nortec-Cannon A/S Ralf Godbey
OSO Hotwater Group AS, Hokksund Steffen Overaa
Pipelife AS, avd. Ringebu Aksel Ruud
Plixxent A/S Håkan Bengtsson
Polyform AS Gun Raknes
Sandella Fabrikken AS Ingemar Eliassen
Thomas Bronnum APS Thomas Brønnum
Tremco CPG Norway AS Hilde Herud
WDF Isolasjon Dagfinn Knutsen

PUR-gruppens handlingsplan

1. Nordisk samarbeid

Etablere samarbeid med PUR-gruppen i Sverige og PUR-seksjonen i Danmark med fokus på: Deltagelse på felles skandinaviske styrekonferanser. Koordinering av innsatsen i forbindelse med skjerpede brannkrav til møbler og madrasser.

2. Utarbeidelse av strategi og arbeidsmetoder

Strategi som omfatter:

  • Helse, miljø og sikkerhet
  • PUR-nettverk
  • Informasjonsaktiviteter og høringssvar
  • Nettsider/kommunikasjonsplattform
  • Rekruttering av nye medlemsbedrifter
  • Kommunikasjon vedrørende HMS (Norsk Industri, myndighetene, ISOPA, PU Europe, Europur)
  • PUR-gruppens opplæringsprogram vedrørende håndtering av diisocyanater
  • Obligatorisk opplæring jf. restriksjonene mot diisocyanater under REACH med utgangspunkt i ‘train the trainers’

3. Brann

Arbeidet med riktige brannkrav til møbler og madrasser har høy prioritet i styret. Rammebetingelser for stivt PUR-skum i bygg overvåkes.

4. Avfallshåndterings av PUR

Man skal overvåke gjeldende regelverk for håndtering av byggplassavfall som inneholder stivt PUR-skum.

5. Årsmøte - temakonferanse

Årsmøtet har to formål:

  • Faglig oppdatering av medlemmene i forbindelse med viktige felles utfordringer
  • Å bidra til at medlemmene treffes sosialt og uformelt

 

 

Rådgiver for PUR-gruppen:
Thomas Brønnum, tlf.: +45 2329 0885