Store hopp i råvareprisene

Publisert

Treproduksjon

Foto: AdobeStock.

De store prisøkningene på råvarer til møbel-, interiør- og andre designprodukter grunnet COVID-19, gir en force majeure-situasjon.

Møbel-, interiør- og designindustrien i Norge har den siste tiden opplevd at prisene på råvarer og halvfabrikata har steget fra 20 til 100 % - eller en dobling. Dette gjør at situasjonen for våre medlemmer blir utfordrende, sier bransjesjef Egil Sundet i Norsk Industri.

- Vi har sett i media om prisøkningene på byggevarer, som forbrukere og entreprenører må forholde seg til. Jeg er dessverre redd for at det samme vil skje for møbel- interiør og andre designprodukter, sier Egil Sundet, -grunnet økte råvarepriser.

Norsk Industri har skrevet brev til Næringsdepartementet  om utfordringene med de økte råvareprisene. I brevet peker vi på at den ekstraordinære prisøkningen på råvarer og halvfabrikata er en direkte konsekvens av korona-epidemien og enkelte andre naturforhold, og må derfor kunne betegnes som en force majeure-situasjon.

I kontrakter hvor det inntatt egne bestemmelser om prisregulering i slike tilfeller (force majeure-klausuler) kan det være aktuelt å erklære leveringshindring på grunn av force majeure, og eventuelt tilby reforhandling av kontrakten for å sikre en rimelig balanse i kontraktsforholdet. Også hvor det ikke er inntatt slike force majeure-klausuler vil det kunne være grunnlag for å erklære leveringshindring, ettersom umulighet på grunn av force majeure er utslag av et alminnelig kontraktsmessig prinsipp.

- I brevet viser vi også til de årsakene bak de økte prisene på flere av de ulike råvarene, sier bransjesjef Sundet, og vi viser også til brevet EFIC (Den europeiske møbel og interiørindustri foreningen) har sendt.