Akkreditert testsenter i Norge? Svar på behovskartlegging

Publisert

Stoler som blir testet i et testsenter

Foto: ikeamuseum.com

Det er satt i gang et arbeid for å kartlegge om det er et stort nok behov i markedet, samt økonomisk grunnlag for å etablere et akkreditert testsenter i Norge. Et testsenter vil kunne benyttes av aktører innen produksjon av møbel, tekstil og evt. andre produkter og materialer.

Vi står overfor flere krav i nær fremtid, blant annet Produktsikkerhetsdirektivet med virkning fra desember 2024 i EU. I tillegg kommer krav som skal sikre bærekraftig bedriftspraksis og produksjon, som innebærer å følge økodesignkriterier, kunne dokumentere miljøprestasjon på produktnivå og tilgjengeliggjøre informasjon i digitale produktpass.

Dette vil påvirke norske produsenter både direkte og indirekte gjennom EØS-avtalen og eksport til EU. Sett i lys av arbeidet med nye europeiske krav, inkludert å dokumentere produktenes innhold og kvalitet fremover, medfører dette at behov for test- og rådgivningskompetanse blir enda viktigere enn i dag.

Det er viktig for oss å få tilbakemelding fra dere som aktører i markedet, angående bruk av og behov for ulike tjenester et testsenter kan tilby. 

> Klikk her for å svare på spørreundersøkelsen

Arbeidet er initiert av Norsk Industri Designindustrien sammen med enkeltaktører i møbelbransjen. 

Vi er takknemlig for å få deres tilbakemelding, og ser frem til å motta den innen 18. mars 2024

Spørsmål eller kommentar til behovskartleggingen?
Ta gjerne kontakt med prosjektleder Gry Helene Stavseng, 91 77 85 45.

Les også: Nytt testsenter for møbel og tekstil?

Ida Oppen, fagsjef for bærekraft og kvalitet i Norsk Industri Designindustrien