Nytt testsenter for møbel og tekstil?

Publisert

Testing av madrass på en fabrikk

Testing av madrass. Foto: Norsk Industri

Styret i Designindustriens bransjeforening har vedtatt å arbeide for å etablere et testsenter for møbel og tekstil i Norge. Dette som følge av at RISS har vedtatt å legge ned og tilbakemelding fra mange bedrifter.

Det er viktig med et testsenter i Norge for å kunne teste produktene i forhold til norske, europeiske og internasjonale standarder bl.a. innenfor kvalitet, sikkerhet og brannkrav. Senteret må være akkreditert og kunne tilby en rådgivningskompetanse til møbel- og også tekstilbransjen.

- Vi trenger dette for å ha et fullverdig miljø i Norge, og ha kompetanse innenlands på dette, sier bransjesjef Egil Sundet i Norsk Industri. Det er viktig for vår nasjonale industris konkurranseevne, sier Sundet.

Bransjeforeningen har vært i kontakt med flere bedrifter som støtter ønsket om å reetablere et testsenter, og har sammen med Ekornes inngått et samarbeid med formål om å realisere et videreført, men nytt testsenter.

- For Ekornes er det viktig at vi kan ha et testsenter i Norge og ha topp internasjonal kompetanse også på dette området, sier Ole Bastian Emdal, SVP Operations & Product Development. Gjennom samarbeidet med bransjeforeningen har Ekornes tatt grep og sikret at utstyret til RISS holdes samlet og er til disposisjon for et nytt testsenter, sier Emdal.

Norsk Industri og Ekornes har avtalt å sette ned en prosjektgruppe for å planlegge et nytt testsenter, som skal bli til nytte for hele møbel- og tekstilbransjen. Prosjektgruppa skal kartlegge behov både for utstyr og kompetanse, samt ta kontakt med møbel- og tekstilbedrifter, fordi det er nødvendig å diskutere et forpliktende samarbeid i en 2-3 års periode.

Et testsenter vil trolig bare bli viktigere fremover. Bransjeforeningen er sterkt involvert i arbeidet med nye norske og europeiske reguleringer, samt leder den norske standardiseringskomiteen for møbler og en del tekstilprodukter. Det vil bli mer krav til å dokumentere produktenes innhold og kvalitet fremover, og da vil behovet for test- og rådgivningskompetanse bli enda viktigere enn i dag. Da er det viktig at vi kan ha denne kompetansen i Norge, sier bransjesjefen. 

Vi vil gjerne bli kontaktet for innspill om det videre arbeidet:

Ole Bastian Emdal, 909 83 899, Ole.Bastian.Emdal@ekornes.com

Egil Sundet, Norsk Industri, 909 22 192, egil.sundet@norskindustri.no

Les også: En epoke i norsk møbelindustri er over