T&D Europe

T&D Europe er en viktig arena og møteplass for all leverandørindustri knyttet til transmisjon og distribusjon av elektrisk kraft i Europa.

T&D Europes oppgave er å promotere felles tekniske, industrielle, miljømessige og politiske interesser knyttet til aktuelle tema.  T & D Europe har vært virksom siden 2008 ved sammenslåing mellom to europeiske komiteer; CAPIEL HV og COTEL og representerer de fleste relevante miljøer. 

Bedrifter knyttet til T&D Europe representerer en produksjonsverdi i området € 25 mrd., tilsvarende over 200.000 ansatte.  T&D Europe er en pådriver for å fremme avanserte, miljømessige og kostnadseffektive  løsninger og teknologier knyttet til elnett/elinfrastruktur.

> Mer om T&D Europe her

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!