Foto: iStockPhoto

Vannkraftforum i Norsk Industri

Vannkraftforum er et eget bransjeforum for leverandørene til vannkraftindustrien.

Vannkraftforum ble besluttet opprettet i januar 2022 av bransjeforeningen Elektro og Energi. Varighet og mandat avgjøres av bransjestyret.

Bakgrunn:

  • Et stort behov for mer fornybar kraft nasjonalt (ref. Energy Transition Norway november 2021 og LO og NHOs "Energi- og industriplattform" mai 2021).
  • Norsk vannkraft skaper verdier gjennom sin evne til å kompensere for den uforutsigbare kraftproduksjonen ny fornybar gir.
  • Endringer i kraftverksbeskatningen, ble gjort for raskt å bygge ut og oppgradere.

Forumet skal være en ressurs for administrasjonen i Norsk Industri og bransjeforeningen spesielt i sentrale spørsmål for å fremme utviklingen av vannkraft i Norge. Administrasjonen og Bransjestyret kan benytte utvalget til å få råd eller utredninger ved behov, samtidig som forumet kan ta egne initiativ, og fremme saker som bør tas videre i organisasjonen. Forumet skal operere innenfor rammen av gjeldende lovgivning, herunder konkurransereglene, bidra til utviklingen av rammevilkår og annet som gir tilstrekkelig forutsigbarhet og håndterbar risiko og ramme for den enkelte leverandørbedrift og for bransjen som helhet.

> Last ned mandat

Styret:
  • Kjetil Toverud, Andritz Hydro (Leder)
  • Guro Knapstad, Aker Solutions
  • Leif Thomas Holter, Voith
  • Svein-Roar Larsen, ABB
  • Kristoffer Wallin, GE Renewable Energy
  • Håkon Stamnes, VEO
  • Steinar Faanes, Lysaker & Thorrud

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!