Vannkraftforum

Publisert

Vannkraft. Bilde brukt som hero-bilde til på forsiden til norskindustri.no. Foto: iStockPhoto

Et eget bransjeforum for leverandørene til vannkraft-industrien ble besluttet opprettet i januar 2022 av bransjeforeningen Elektro og Energi, og varighet og mandat avgjøres av bransjestyret.

Bakgrunnen er:

  • Et stort behov for mer fornybar kraft nasjonalt (ref. Energy Transition Norway november 2021 og LO og NHOs "Energi- og industriplattform" mai 2021).  
  • Norsk vannkraft skaper verdier gjennom sin evne til å kompensere for den uforutsigbare kraftproduksjonen ny fornybar gir.
  • Endringer i kraftverksbeskatningen, ble gjort for raskt å bygge ut og oppgradere. 

Forumet skal være en ressurs for administrasjonen i Norsk Industri og bransjeforeningen spesielt i sentrale spørsmål for å fremme utviklingen av vannkraft i Norge. Administrasjonen og Bransjestyret kan benytte utvalget til å få råd eller utredninger ved behov, samtidig som forumet kan ta egne initiativ, og fremme saker som bør tas videre i organisasjonen. Forumet skal operere innenfor rammen av gjeldende lovgivning, herunder konkurransereglene, bidra til utviklingen av rammevilkår og annet som gir tilstrekkelig forutsigbarhet og håndterbar risiko og ramme for den enkelte leverandørbedrift og for bransjen som helhet.

Les hele mandatet for vannkraftforum her

Styret:

  • Kjetil Toverud, Andritz Hydro (Leder)
  • Hege Brende, Aker Solutions
  • Leif Thomas Holter, Voith
  • Svein-Roar Larsen, ABB
  • Kristoffer Wallin, GE Renewable Energy
  • Håkon Stamnes, VEO

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!