Norsk Industri

Innhold

Eliaden

Eliaden er den eneste fagmessen i Norge som henvender seg til hele elektrobransjen. Messen skal være et helhetlig arrangement og bygges opp med utgangspunkt i bransjens forskjellige områder.

Eliaden skal være hovedarena for den totale elektro-, energi- og automatiseringsbransjen i Norge. Arrangementet skal bidra til å synliggjøre bransjens samfunnsnyttige engasjement og profilere bransjens positive bidrag til verdiskapning i samfunnet.

Et viktig område for Eliaden er å bidra til bransjemessig rekruttering og opplæring, og spesielt å profilere bransjen som en viktig, interessant og spennende bransje å ta utdannelse i og å søke jobb i.

Eliaden arrangeres hvert år på Norges Varemesse på Lillestrøm.

> Gå til Eliaden.no