Norsk Industri

Innhold

Artikler

Vis filtrering

130 resultater

Type artikkel
Velg område
130 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Aktuelt, Nyhet, Maritim bransjeforening, Olje og gass, Forskning og innovasjon koronaviruset

  Ny korona-analyse: 2020 kan bli et svært tungt år

  Norsk Industris ferskeste korona-undersøkelse viser at rundt halvparten av bedriftene forventer en nedgang i både ordremasse og omsetning. Bedriftene kommer også med en rekke forslag til tiltak fra myndighetene.

 2. Aktuelt, Nyhet koronaviruset

  Nye endringer i Covid-19-forskriften

  15. september kunngjorde regjeringen endringer i Covid-19-forskriften kapittel 2 om "Krav om karantene og isolasjon". Enkelte av endringene synes å innebære en forenkling av den tidligere ordlyden, mens andre endringer er av mer materiell karakter.

 3. Aktuelt, Nyhet koronaviruset

  Lønnsstøtteordningen videreføres

  Regjeringen har bestemt at lønnsstøtteordningen som gjaldt for juli og august skal innføres en gang til, for perioden oktober, november og desember. Dette er godt nytt for bedriftene.

 4. Aktuelt, Nyhet koronaviruset

  Industrien trenger raskere test-svar

  Norsk Industri har mottatt flere henvendelser fra bedrifter som opplever forsinkelser/lang responstid på Covid-19-tester. Nå har vi sendt en henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet hvor vi etterlyser mer effektiv testing.

 5. Aktuelt, Nyhet koronaviruset

  Vi trenger en bedre teststrategi

  INNLEGG: Dagens test- og karantenepraksis holder mange friske og arbeidsføre uvirksomme. Det koster den enkelte og samfunnet dyrt.

 6. Aktuelt, Nyhet, Kompetanse koronaviruset

  Stortinget har bevilget 1500 ekstra studieplasser til fagskolene

  De tekniske fagskolene er sentrale i utdanningen av teknikere til industrien. Nå kan du søke opptak ved de tekniske fagskolene med oppstart til høsten.

 7. Aktuelt, Nyhet koronaviruset

  Nå kan bedrifter og organisasjoner få støtte for å ta permitterte tilbake i jobb

  Arbeidsgivere som tar permitterte ansatte tilbake i jobb kan søke tilskudd for å få dekket lønnskostnader for juli og august. Tilskuddssøknadene leveres på lonnstilskudd.no fra oktober.

 8. Aktuelt, Nyhet koronaviruset

  Arbeidsgiveravgiften reduseres med 4 prosent for mai og juni

  Arbeidsgiveravgiften reduseres med fire prosentpoeng for mai og juni, og betalingsfristen utsettes til 15. oktober. Soner med null i arbeidsgiveravgift får utbetalt et tilskudd på fire prosent av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget for samme periode.

 9. Aktuelt, Nyhet, Jus koronaviruset

  Ny forskrift og veileder om arbeid i karantenetiden

  Arbeidere fra Schengen- og EØS-områdene kan jobbe i karantenetiden forutsatt at arbeiderne tester negativt.

 10. Aktuelt, Nyhet koronaviruset

  Avklaring om forslag om forlengelse av permitteringsperioden

  Norsk Industri har i dag fått bekreftet fra Arbeids- og sosialdepartementet at forlengelse av permitteringsperioden ut oktober 2020 også omfatter permitteringer som ble igangsatt etter 1. mars i år.