Fremskynder investeringsbeslutningen for CCS - bør komme i RNB

Publisert

Norcem, Brevik

Norcem i Brevik kan bli verdens første sementfabrikk med fullskala CO2-fangst. Foto: Norsk Industri.

Norsk Industri er fornøyd med at Stortinget er tydelige på behovet for å fremskynde investeringsbeslutningen for karbonfangst og -lagring. Dette kommer frem i krisepakken som ble vedtatt 31. mars. Norsk Industri mener investeringsbeslutningen bør komme allerede i Revidert nasjonalbudsjett.

I den nye krisepakken vedtok Stortinget at regjeringen skal fremskynde investeringsbeslutningen for karbonfangst- og lagring og presentere dette senest i Statsbudsjettet 2021. Videre ba de regjeringen legge til rette for at det kan igangsettes utredning av karbonfangst for forbrenningsanleggene i Bergen, Trondheim og Stavanger.

Norge viser vei

Dette rydder også opp i usikkerheten som har vært frem til nå om at en beslutning kunne bli skjøvet på til 2021. Det norske fullskalaprosjektet for CCS er bra for både klima, industriutvikling og verdiskaping. Med dette prosjektet legges grunnlaget for en fremtidsrettet lavutslippsindustri i Norge, og vi viser vei for Europa og bidrar til teknologiutvikling og klimagassreduksjoner i både prosessindustrien og avfallsbransjen. Prosjektet bør realiseres så raskt som mulig. Etter vår vurdering bør derfor investeringsbeslutningen komme allerede i Revidert nasjonalbudsjett.

Stimulering til grønn omstilling er spesielt verdifullt i dagens situasjon. Det norske CCS-verdikjedeprosjektet, med transport og lagring av CO2 i Northern Lights-prosjektet, CO2-fangst fra Norcem og Fortum Oslo Varme, er opplagte kandidater for slike stimuleringstiltak. Prosjektene er allerede ferdig utviklede og klare for investeringsbeslutninger og gjennomføring. Prosjektering og innhenting av estimater og fakta er utført. De vil gi mange arbeidsplasser i flere år.

Store muligheter

Prosjektene vil også gi en plattform for videreutvikling av grønn industri for en lavkarbon-fremtid, både i Norge og globalt. Ved å realisere transport og lagring og begge de norske fangstprosjekter, så vil CO2-håndtering demonstreres i to forskjellige og betydningsfulle globale næringer. Hver av disse står for mer enn fem prosent av verdens klimautslipp og har ingen andre alternativer for å fjerne sluttutslippenefra verdikjeden. To fangststeder sikrer også robusthet ved demonstrasjon av hele kjeden med fangst, transport og permanent lagring av CO2. Dette vil også gi store muligheter for eksport av fangstteknologiløsninger, som vil gi norsk leverandørindustri flere bein å stå på. Det trenger de nå.

Europeisk og internasjonal interesse for å benytte seg av CO2-transport- og lagringstilbudet er allerede bekreftet, noe som beviser at dette er verdifull grønn infrastruktur og industri på lang sikt. I dagens situasjon er det sannsynlig at andre nasjoner og EU også vil se etter grønne stimulansmuligheter, også initiering av fangstprosjekter. Et fremskyndet norsk CCS investeringsvedtak vil muliggjøre dette siden Norge da kan tilby lagring, som er nødvendig for fangstprosjekter.