Virkemiddelaktørene viser fleksibilitet i krisen

Publisert

Erfaringer fra tidligere kriser, som finanskrisen i 2008, viser at de nasjonale virkemiddelaktørene for forskning og innovasjon kan ha en viktig rolle på sikt med å bidra til å skape innovasjons- og omstillingsaktivitet i perioder med lav aktivitet. Dette kan også bli tilfellet i korona-krisen.

Oppdatert 23. mars

Norsk Industri vil i tiden som følger være aktive med å gi innspill til tiltak som raskt kan etableres i regi av våre virkemiddelaktører. Vi ser på dette som en mulighet til å gi bedrifter et alternativ til permitteringer, som kan bidra til økt innovasjonstakt og teknologiomstilling hos bedriftene på den andre siden av krisen.

Akkurat nå opplever mange bedrifter en akutt likviditetssituasjon. Da er det tiltak som bidrar til å lette den akutte situasjonen som gjelder. Norsk Industri legger fortløpende ut ny informasjon om krisepakker fra Regjeringen, med vurderinger av disse, på våre nettsider. Parallelt med dette har vi god kontakt med virkemiddelaktørene for forskning og innovasjon, og samtlige aktører jobber nå på spreng med å imøtekomme næringslivets behov.

Vi har jevnlig kontakt med virkemiddelaktørene for forskning, teknologi og innovasjon om tiltak som kan hjelpe industrien under korona-krisen. Vi opplever stor dugnadsånd, og flere nye grep lanseres fortløpende.

Innovasjon Norge

Se de siste oppdateringene fra Innovasjon Norge her.

Innovasjon Norge jobber med flere tiltak, for eksempel knyttet til lån, tilskudd og avdragsutsettelser.

Forskningsrådet

Se de siste oppdateringene fra Forskningsrådet her.

Mange bedrifter som deltar i prosjekter med støtte fra Forskningsrådet vil oppleve at det kan være vanskelig å opprettholde planlagt fremdrift og overholde avtaler i kontrakter. Forskningsrådet ønsker å kunne bidra til at flest mulig prosjekter blir gjennomført, samtidig som det gis fleksibilitet i for eksempel fremdrift, forskyvning og fordeling mellom aktører innad i et prosjekt. Dersom korona-situasjonen medfører at det ikke er mulig å oppfylle kontrakten, vil også Force Majeure kunne gjelde.

Norsk Industri oppfordrer bedrifter som har spørsmål knyttet til nye eller pågående prosjekter om å ta kontakt med saksbehandler i Forskningsrådet så raskt som mulig.

> Les mer her

Enova

Også Enova melder om at de vil være fleksible på frister og fremdrift i sine prosjekter.

Norsk Industri bidrar med innspill

Norsk Industri vil fortløpende orientere når virkemiddelaktørene kommer med ny informasjon. Vi gir også innspill til tiltak på lengre sikt som kan bidra til at bedrifter kan bruke krisen til å styrke sin kompetanse og innovasjonstakt og derigjennom vinne konkurransekraft på sikt.

Les også:

> Ny analyse av korona-konsekvenser for industrien (17. mars)

> Innspill til nye strakstiltak fra regjeringen (15. mars)