Norsk Industri

Innhold

Kjemisk-teknisk overenskomst (106)

Avtaleansvarlig: Hans-Martin Møllhausen

Status: Forhandlinger avsluttet med vedtatt forslag 12. mai

> Enighetsprotokoll