Norsk Industri

Innhold

Bokbinderoverenskomsten (55)

Avtaleansvarlig: Bernt Jørgen Stray

Status: Forhandlinger avsluttet med anbefalt forslag

> Enighetsprotokoll (vedtakelsesfrist 26. august 2016)