Lønnsoppgjøret 2023: Streik

Publisert

Ole Erik Almlid

Adm. dir. Ole Erik Almlid i NHO. Foto: Ane Bjerkvik / NHO

Etter å ha meklet på overtid ble det søndag 16. april klart at partene ikke klarte å komme til enighet i meklingen i årets mellomoppgjør. Dermed blir det streik fra arbeidstidens start mandag 17. april 2023.

> Les mer på nho.no 

Det er avtalt med LO og YS at streiken begynner kl 06.00 i morgen mandag 17. april. De som starter et skift før dette tidspunktet skal jobbe skiftet ut.

Til de som er omfattet av plassfratredelse nr. 2: streiken starter fredag 21. april ved arbeidstidens begynnelse, senest kl. 06.00. Vi gjør oppmerksom på at påbegynte skift skal fullføres.

Mer info

Nedkjøringsavtaler

Hovedavtalen åpner for at bedriftsledelsen og de tillitsvalgte i god tid før tariffavtalens utløp kan inngå en "nedkjøringsavtale". Avtalen skal regulere forhold som er knyttet til driftens avslutning og gjenopptakelse på teknisk og vernemessig forsvarlig måte, samt arbeid som er nødvendig for å avverge fare for liv og helse eller betydelig materiell skade.

> Les mer her (norskindustri.no)

Permitteringsvarsel

Bedrifter som ikke har varslet om mulig permittering grunnet streik, bør vurdere dette nå. Husk saksbehandlingsreglene ved permittering.

> Mer om permitteringsvarsel / permittering grunnet streik (arbinn.no)

Hvem kan streike og hva skjer når streiken inntreffer?

Her finner du de viktigste tingene som bedriftene må vite om streik og arbeid under streik.

> Les mer her (arbinn.no)

Dispensasjon fra streik

Det er svært strenge krav for å innvilge dispensasjon fra streiken. Ved fare for liv eller helse, samt fare for betydelige materielle skader, kan det unntaksvis og i særlige tilfeller være grunnlag for hel eller delvis dispensasjon.

> Les mer her (norskindustri.no)

Varsel om streik (avtalehjemlet force majeure)

Streik vil ofte kunne anses som et force majeure tilfelle som kan påvirke forpliktelsene som bedriften har etter de kontrakter som den har inngått. Les mer om dette og se forslag til varsel til eventuelle kontraktspartnere og kunder.

> Les mer her (norskindustri.no)

Har du spørsmål?

> Gå til vår side med spørsmål og svar (norskindustri.no)

Finner du ikke svar på spørsmålet i lenkene over kan du sende ditt spørsmål til eller ringe vår advokatvakt på tlf. 23088888.