Fornybar energi Foto: Adobe Stock

Elektro og Energi

Elektro og Energi utgjøres av bedrifter som bidrar i den massive endringen av energisystemet i verden fra fossile energikilder over til fornybare. Vannkraft, havvind, batteriteknologi, lading, distribusjon av strøm og tilgang til fornybar kraft jobber bransjeforeningen mye med. Medlemsbedriftene innen Elektro og Energi er først og fremst leverandører til kraft- og energibransjen.

Artikler:

Batteriindustrien

Om norsk batterisatsing og analyse av kompetansebehovet i batteriverdikjeden. Les om BattKOMP-prosjektet.

Illustrasjon av jordkloden Foto: Shutterstock

Energy Transition Norway

Rapporten "Energy Transition Norway 2023" ble lansert 21. november.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!