Dette er Norsk Industri

Norsk Industri er den største landsforeningen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Vi representerer et stort mangfold av bedrifter over hele landet.

Bruk regionkontorene - din lokale partner

NHOs regionkontor tilbyr service og rådgivning, møteplasser og lokalkompetanse. Regionskontorene ivaretar medlemmenes interesser og hjelper deg i ditt nærområde:

I både  Rogaland krets og Vestland krets har Norsk Industri engasjert seg spesielt, og vi har dyktige folk som jobber tett med lokale industribedrifter. De arbeider for å fremme medlemsbedriftenes interesser, og har god faglig kompetanse og nyttig lokalkunnskap. Medlemsbedrifter har gått sammen for å danne uformelle møteplasser og industriklynger i områdene.

 

Norsk Industri så dagens lys 1. januar 2006. Siden starten har veksten vært markant. Både hva angår antall medlemsbedrifter og antall bransjer som vil være en del av industrien. "Industri" har blitt et honnørord i den norske samfunnsdebatten. Det gleder vi oss over.

Norsk Industri er en medlemsstyrt organisasjon. Våre standpunkter i den offentlige debatt utformes alltid i tett kontakt med medlemmer og tillitsvalgte. Vi er i løpende kontakt med regjering, storting og embedsverk. Vi følger selvsagt også tett alt som skjer i Brussel. EØS-avtalen er av største betydning for industrien og industriarbeidsplassene.

Næringspolitikk

Norsk Industri jobber for å legge til rette for mer verdiskaping i dette landet. For det er verdiskapingen som sikrer velferden, som gir jobber, gode lokalsamfunn, eksport og utvikling av samfunnet. Verdiskapingen gjør det mulig å fordele verdier, bibeholde og videreutvikle det Norge vi alle ønsker oss.

For at verdiskapingen skal få best mulige kår, må næringspolitikken være fremoverlent. Skattepolitikken må være internasjonalt konkurransedyktig. Industriutvikling, forskning og teknologiutvikling må innrettes slik at Norge gis et løft. Samtidig må Norge avbyråkratiseres. Og vi må ha mer velferd/vei/helse/skole for hver krone vi bruker.

Juridisk bistand, tarifforhandlinger og IA-arbeid

Norsk Industri er engasjert i arbeidsgiverspørsmål overfor arbeidstakerorganisasjonene og for den enkelte medlemsbedrift. Våre advokater bistår våre bedrifter innen arbeidsrett.

Tariff- og lønnsforhandlinger er et annet viktig arbeidsfelt for oss. Vi forhandler alle overenskomster på vegne av våre medlemsbedrifter. Norsk Industri og Fellesforbundet forhandler hvert annet år frem den såkalte "frontfagmodellen", i øvrige år er det LO og NHO som forhandler. Skulle medlemmer trenge juridisk bistand, trer våre advokater til. 

Vi er med rette stolte av at våre medlemsbedrifter gjennom mange år har jobbet målrettet med HMS og at industrien derigjennom – som eneste sektor – har overoppfylt IA-avtalen. Industrien har det laveste sykefraværet i norsk arbeidsliv.

Energi, miljø og klima

Teknologi er driveren for en mer effektiv industriproduksjon. Og industrien er en sterk pådriver for et grønnere Norge. Veikart for ulike industribransjer er utarbeidet. Disse peker i retning av en fremtid med vesentlig lavere utslipp, samtidig som produksjonen kan økes. Konkurransekraften øker når fremtidens teknologi tas i bruk i dag.

Medlemskap i Norsk Industri gir bedriften juridisk bistand, påvirkningsmuligheter, faglig nettverk, rabatterte fordeler mm.

Lønnsomt medlemsskap

Se hvordan kontingenten regnes ut samt hva vi kan bistå din bedrift med. Her finner du også info om bindingstid og utmelding.