Statsbudsjettet 2024: Høyprisbidraget for kraftproduksjon avvikles umiddelbart

Foto: iStockPhoto

Regjeringen har vært tydelig på at høyprisbidraget for kraftproduksjon skulle avvikles senest innen utgangen av 2024. Regjeringen varsler nå at høyprisbidraget avvikles allerede fra og med 1. oktober 2023.

Høyprisbidraget for kraftproduksjon ble innført for å omfordele mer av de ekstraordinært høye inntektene fra kraftproduksjon.

– Dette er svært gode nyheter! Norsk Industri forventer at de kraftinvesteringene som vannkraftaktørene la på vent på grunn innføringen av høyprisbidraget nå kommer på skinner igjen. Norge trenger hvert eneste nytt elektron, raskt, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.