Høring om Statsbudsjettet i Arbeids- og sosialkomiteen

Publisert

Stein Lier-Hansen på høring om Statsbudsjettet i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget 16. oktober 2018.

Stein Lier-Hansen på høring om Statsbudsjettet i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget 16. oktober 2018.

Adm. dir. Stein Lier-Hansen deltok 16. oktober på høring i Arbeids- og sosialkomiteen om Statsbudsjettet 2019.

Norsk Industri fokuserte på følgende:

  • Det bør fortsatt være adgang til 49 ukers permittering
  • IA-avtalen må videreutvikles
  • Rådene fra ESA om reise, kost og losji må følges, og skal derfor ikke allmenngjøres
  • Tjenestepensjon skal ikke innføres fra første krone.

- Vi fikk gode spørsmål fra komiteens medlemmer. Når det gjelder våre poenger er det delte meninger i komiteen, men alt i alt syns jeg dette gikk bra, sier Stein Lier-Hansen.

> Last ned brevet til komiteen

> Se høringen på Stortingets nett-tv (fra 43:45)