Foto: AdobeStock

Bærekraftig finans - taksonomi

EUs rammeverk for bærekraftig finans skal mobilisere kapital til å investere i en grønn omstilling av økonomien. Dette blir viktig for industrien.