Gir innspill til EUs bærekraftskriterier

Publisert

Illustrasjon med penger

Økonomi. Foto: Fantasista - stock.adobe.com

Norsk Industri har gitt innspill til EU-kommisjonens kommende regler for bærekraftig finans.

En viktig del av EUs arbeid med grønn finans kalles "taksonomi". Dette er et klassifiseringsverktøy som angir harmoniserte kriterier for hva ansees som bærekraftige økonomiske aktiviteter. Klassifiseringen tar utgangspunkt i seks ulike miljøområder; klimaforbedring, klimatilpasning, bruk av vannressurser, sirkulærøkonomi, forebygging av forurensning, samt beskyttelse av biodiversitet og økosystemer.

EU-kommisjonen har nå sendt forslag til nye kriterier på høring. Norsk Industri har gitt høringsinnspill til kriteriesettene for sirkulær økonomi og forebygging av forurensing på områder som avfallsinnsamling og - behandling, oppføring og riving av bygg, samt produksjon av plastemballasje.

Les Norsk Industris høringsinnspill her

Gunnar Grini, bransjesjef Gjenvinningsbransjen
  • Gunnar Grini
  • Fagsjef Ytre Miljø og Bransjesjef Gjenvinning
  • Pressebilder